Fińska firma w Gdańsku

Fińska firma specjalizująca się w automatyzacji procesów marketingowych (marketing automation) Avaus Marketing Innovations otwiera swoje centrum kompetencyjne w Polsce. Na siedzibę firmy po wielomiesięcznych analizach został wybrany Gdańsk, a jej biuro będzie mieścić się w Olivia Business Centre. W najbliższym roku zatrudnienie w Avaus Marketing Innovations znajdzie 20 osób.

Zarówno fiński, jak i otwarty w maju polski oddział Avaus Marketing Innovations współpracują głównie z dużymi przedsiębiorstwami, które oferują swoje towary lub usługi klientom indywidualnym oraz realizują szeroko pojęte działania marketingowe w Internecie.

W Gdańsku zatrudnienie ma znaleźć 20 osób. Avaus Marketing Innovations stawia na model zarządzania oparty na dzieleniu się wiedzą. Zarówno wewnątrz organizacji, w której panuje bardzo otwarta i oparta na współpracy atmosfera, jak z otoczeniem firmy. Jeśli do tego dołożymy znany z nastawienia na człowieka fiński/skandynawski model zarządzania, wyłania się kompozycja, która przyciąga ludzi – tak pracowników, jak i klientów.

fot. materiały prasowe