GDDKiA obniża opłaty za stacje przy autostradach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obniżyła opłaty dla firm paliwowych, zamierzających wybudować stacje benzynowe w ramach tzw. MOP-ów (Miejsc Obsługi Podróżnych) przy autostradach i drogach ekspresowych. Do tej pory wysokie stawki opłat dzierżawy hamowały rozwój infrastruktury usługowej dla podróżnych. Obecnie poziom czynszów od przychodów i czynszów minimalnych, zależnych od atrakcyjności lokalizacji, zostały obniżony z dotychczasowych 3% do 1%, a nawet do 0,25% dla niektórych lokalizacji. Te nowe zasady mają obowiązywać dla 15 nieruchomości GDDKiA położonych przy autostradach: A1, A2 (obwodnica Mińska Mazowieckiego), A18, na odcinku A4, a także w przypadku nowych MOP przy realizowanych drogach ekspresowych.

Translate »