Gdzie najczęściej emigrują Polacy

Najnowsze dane GUS, mówią, że w ciągu trzech kwartałów 2013 roku wyemigrowało z Polski prawie 26 tys. obywateli. To znaczny wzrost w porównaniu z całym 2012 rokiem, kiedy to wyjechało 21 tys. osób. Jednocześnie w 2012 roku przyjechało do Polski na pobyt stały około 15 tys. imigrantów, w tym powracający Polacy stanowili zdecydowaną większość. Liczba polskich imigrantów stanowi około 90% ogółu w ciągu ostatnich kilku lat. Dane za 2013 rok dotyczące powracających Polaków i pozostałych imigrantów nie jest jeszcze znana, ale GUS szacuje, że będzie ich zdecydowanie mniej, bo około 4 tys. Polacy emigrują głównie w związku z otrzymaniem nowej, lepszej pracy lub jej poszukiwaniem. Najczęściej wybierane są kraje europejskie: Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Holandia i Włochy, oraz w Ameryce Północnej – Stany Zjednoczone. Ponad 77% emigrujących Polaków przebywa za granicą co najmniej 1 rok.

Translate »