Gdzie w UE pracodawcy płacą najwięcej?

Według danych Destatis, niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego, różnica pomiędzy najwyższym i najniższym godzinowym kosztem wynagrodzenia za pracę w krajach Unii Europejskiej jest kilkunastokrotna. W sektorze prywatnym najwięcej za godzinę otrzymuje pracownik w Szwecji – 43 euro, a najmniej w Bułgarii – 3,7 euro. Kolejne miejsca na szczycie rankingu zajęły: Belgia (41,2 euro), Dania (39,8 euro), Luksemburg (35,76 euro), Francja (35), Holandia (32,5), Finlandia (31,7 euro) i Niemcy (31,7 euro). W Wielkiej Brytanii średnia stawka to równowartość 21,1 euro/godz. Średnia dla całej Unii to 23,7 euro/ godz. Polska znalazła się na 23 miejscu ze średnią stawką 7,4 euro, i wyprzedziła tylko Łotwę (6,5 euro), Litwę (6,2 euro), Rumunię (4,7 euro) i Bułgarię (3,7 euro). Do powyższych kosztów pracy pracodawcy są obowiązani doliczać koszty składek na ubezpieczenie społeczne, składek emerytalnych oraz ubezpieczeń chorobowych. Najwyższe pozapłacowe koszty przypadają na pracodawców w Szwecji – 51 euro na każde 100 euro płacy, a najniższe na Malcie – 10 euro/ 100 euro płacy.

Translate »