Ghelamco wybuduje nową siedzibę dla Teatru Żydowskiego

Stanowisko Ghelamco w odniesieniu do błędnych informacji w mediach i oświadczenia Teatru Żydowskiego.

Firma Ghelamco, właściciel obiektu przy pl. Grzybowskim 12/14/16, stanowczo zaprzecza wszelkim spekulacjom, jakoby Teatr Żydowski miał zostać zamknięty, a jego działalność, jako instytucji kultury, miała być zagrożona przez plany inwestycyjne dewelopera:

„Nigdy nie zamierzaliśmy zamykać Teatru! Nie wzywamy również Teatru do natychmiastowego opuszczenia jego siedziby. Stanowczo i zdecydowanie zaprzeczamy tego typu nieprawdziwym informacjom, które pojawiają się w niektórych mediach. W piątek zaapelowaliśmy do Teatru o tymczasowe wstrzymanie działań, w tym szczególności organizacji wydarzeń o charakterze publicznym – ale tylko do momentu usunięcia zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i gości teatru, które zostały wskazane w ekspertyzach budynkowych (są dostępne na www.nowasiedziba.tskz.pl). Po usunięciu przez Teatr tych nieprawidłowości, instytucja może dalej funkcjonować w obecnym budynku, aż do czasu wybudowania dla niego nowej siedziby, (na podstawie porozumienia z lutego 2014 r. zawartego pomiędzy Teatrem, TSKŻ, Ghelamco przy udziale m. st. Warszawa). Nowa siedziba TSKŻ ma zaplanowane pomieszczenia dla Teatru Żydowskiego o pow. 4200 m2 i jest planowana na tej samej działce przy pl. Grzybowskim. Nowe pomieszczenia Teatru stanowią integralną część planowanej przez nas inwestycji – zajmują kondygnacje -1, parter, antresole, pierwsze oraz drugie piętro. Planowane pomieszczenia zajmują ponad 2/3 powierzchni projektowanego budynku TSKŻ i ponad 3/4 jego kubatury” – komentuje Damian Woźniak, członek zarządu Ghelamco Poland.

Ghelamco zbuduje dla Teatru Żydowskiego nową siedzibę, a realizacja inwestycji została zaplanowana tak, żeby Teatr mógł grać bez żadnej przerwy, jest to również uwzględnione w zawartym porozumieniu.

„Teatr nie przestanie istnieć, a jego adresem pozostanie Plac Grzybowski tak długo, jak długo będą chcieć tego jego władze oraz organizatorzy. Umowę w nowym obiekcie zaplanowaliśmy nawet na kilkadziesiąt lat. Jedyne, o co trzeba się obecnie troszczyć – to bezpieczeństwo widzów i pracowników instytucji, która na ten moment funkcjonuje w obiekcie naruszającym elementarne normy bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że ten przekaz dotrze do wszystkich, którzy się o los Teatru niepokoją” – dodaje Damian Woźniak.

Teatr do tej pory nie odniósł się do apelu właściciela budynku i dalej organizuje wydarzenia o charakterze publicznym w budynku, który, jak wykazały ekspertyzy, nie jest bezpieczny.

„O nieprawidłowościach Teatr oraz przedstawiciele m. st. Warszawy byli już informowany wiele razy na przestrzeni lat 2011 – 2015 przez poprzedniego właściciela, TSKŻ, a po tym, jak zakupiliśmy budynek – również przez nowego Zarządcę. Ze względu na naszą odpowiedzialność i brak reakcji Teatru na wcześniejsze pisma (dostępne na www.nowasiedziba.tskz.pl) zdecydowaliśmy się na zaapelowanie do Teatru, ponieważ tego wymagała powaga sytuacji. Zdecydowaliśmy się dodatkowo poinformować o złym stanie budynku opinię publiczną, gdyż to na nas spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo znajdujących się tam osób. Obecnie mamy nadzieję, że zamiast zapraszać widzów pod swój dach, Teatr wykaże się odpowiedzialną postawą i usunie wskazane w ekspertyzie nieprawidłowości. Po tym może dalej nieprzerwanie funkcjonować w obecnym budynku, a nową siedzibę dla Teatru jesteśmy w stanie zbudować w ciągu 18-24 miesięcy od momentu otrzymania pozwolenia na budowę” – dodaje przedstawiciel Ghelamco Poland.

Budynek przy pl. Grzybowskim 12/14/16, w którym obecnie mieści się siedziba TSKŻ i Teatr Żydowski, nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie jest wpisany w Rejestr Zabytków, a m.st. Warszawa po uzgodnieniach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało zgodę na jego rozbiórkę. Wszelkie dotychczasowe próby wpisu tego budynku do rejestru, ewidencji oraz gminnej ewidencji zostały  rozstrzygnięte negatywnie. Ghelamco ma też pisemne potwierdzenie, od Stołecznego Konserwatora Zabytków, z początku marca 2015 r., że nie umieścił obiektu na liście budynków modernistycznych rekomendowanych do ochrony.

Dokumenty oraz przeprowadzone ekspertyzy wraz ze zdjęciami i opisami dostępne są na stronie www.nowasiedziba.tskz.pl

Nowa siedziba dla Teatru Żydowskiego i tskż. Teatr będzie grał bez przerwy.

Od kilku lat Ghelamco pracuje nad projektem nowej inwestycji, która zapewni Teatrowi oraz Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów w Polsce nową siedzibę o bardzo wysokim standardzie. Nowy budynek powstanie na tej samej działce, tuż obok aktualnej siedziby Teatru i przy PL. Grzybowskim 12/14/16.

Realizacja inwestycji została zaplanowana tak, żeby Teatr mógł grać bez żadnej przerwy. Nowa inwestycja będzie realizowana dwufazowo. Projekt zaplanowano tak,  aby ani teraz, ani w przyszłości nie zakłócać ciągłości funkcjonowania Teatru.

  1. W pierwszym etapie, po wyburzeniu części obecnego budynku niezajmowanej przez Teatr, rozpoczęta zostanie realizacja obiektu o powierzchni około 6 500 m2, który posłuży za nową siedzibę Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich. Teatr zajmie ok. 70% powierzchni w tej części inwestycji. Umowa zostanie zawarta na kilkadziesiąt kolejnych lat.
    1. Po przeniesieniu obu instytucji do nowych lokali zrealizowany zostanie drugi etap, czyli inwestycja komercyjna o charakterze biurowo-usługowym.

Nowa siedziba dla Teatru i TSKŻ będzie kosztować ok. 63 milionów złotych – ten koszt pokryje inwestor.  Dodatkowo, za 13 mln złotych Ghelamco sfinansuje wyposażenie dla Teatru Żydowskiego. Teatr Żydowski będzie miał nowocześnie wyposażoną widownię na 350 miejsc, nowoczesne rozwiązania sceniczne, akustyczne i oświetleniowe. Ponadto, wybrane elementy dotychczasowego budynku, takie jak elementy piaskowej elewacji oraz ciekawe mozaiki ceramiczne w patio zostaną odrestaurowane, aby w nowym obiekcie uświetnić wnętrza nowych pomieszczeń Teatru. Co ważne m. st. Warszawa oraz Ministerstwo nie będą musiały partycypować w kosztach budowy, zakupu terenu  oraz mają zapewnione finansowanie wyposażenia do kwoty 13 mln złotych. Obecnie Teatr przebywa na terenie nieruchomości bez jakiegokolwiek tytułu prawnego (bezumownie).

Dla TSKŻ i innych instytucji kulturalnych oraz organizacji pożytku publicznego przewidziano natomiast nowoczesne siedziby z wysokiej klasy powierzchniami biurowymi.

Jak komentuje Anna Kiedrzyńska-Tui, Rzecznik Prasowy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce: współpraca przy tym projekcie przynosi korzyści wszystkim stronom – Teatr będzie miał nowoczesną scenę, my – nową siedzibę, a inwestor – nieruchomość biurowo-usługową. Bez Ghelamco jako doświadczonego inwestora strategicznego, realizacja nowej siedziby dla nas i Teatru nie byłaby możliwa ze względu na nasze ograniczenia finansowe.

Proces przygotowania inwestycji trwał kilka lat ze względu na chęć jak najlepszego dostosowania koncepcji pierwszego budynku do potrzeb TSKŻ oraz Teatru. Obecny etap jest wynikiem porozumienia wszystkich stron: TSKŻ, Teatru Żydowskiego i Ghelamco przy udziale M. St. Warszawy. Założenia dla projektu były konsultowane zarówno z Biurem Kultury Urzędu Miasta St. Warszawy jak i dyrekcją Teatru Żydowskiego, z którą finalnie wypracowane zostały koncepcje nowych pomieszczeń dla teatru.

fot. Koncepcja inwestycji Ghelamco przy pl. Grzybowskim w Warszawie

Translate »