Gonimy Europę w domenach

Jak wynika z najnowszego raportu rejestru EURid – pierwszy kwartał 2015 roku to kolejny okres stabilnego wzrostu dla domen .eu. Na koniec marca 2015r. zarejestrowanych było prawie 3,9 miliona europejskich nazw w Sieci.

Obecnie domenę .eu mogą rejestrować osoby i podmioty z 28 krajów – państw członkowskich UE a także, od 8 stycznia 2014 r., innych krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).

W Polsce, na koniec I kw. br., utrzymywanych było ponad 280 tysięcy nazw domen z rozszerzeniem .eu, co daje nam mocne piąte miejsce rankingu EURid. Wyprzedzamy przy tym takie kraje Europy Zachodniej, jak Włochy, Austria, Belgia, czy Hiszpania.

„Rosnąca popularność domeny .eu w naszym kraju jest wynikową dwóch czynników. Po pierwsze, większość ciekawych nazw w rodzimej domenie .pl już dawno zostało zarejestrowanych, co sprawia, iż Abonenci szukają ich w kolejnym rozszerzeniu, do którego najbliższej nam geograficznie, czyli .eu. Po drugie, zmienia się postrzeganie prowadzonego przez Polaków biznesu – wychodzimy z lokalnego rynku polskiego, na znacznie szerszy rynek europejski, co generuje popyt na oryginalne rozszerzenie pasujące do wszystkich europejskich rynków” – ocenia Robert Siebielski, właściciel hurtowego serwisu domenowego HRD.pl.

W liczącej ok.38 milionów polskiej populacji liczba 280 tysięcy utrzymywanych nazw domen .eu nie wygląda jednak zbyt imponująco. Na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 6,9 zarejestrowanych europejskich adresów (w całej UE wskaźnik ten wynosi 7,7).

„Popularność domeny .eu w danym kraju, mierzona liczbą utrzymywanych adresów .eu/1000 mieszkańców jest ściśle skorelowana z podobnym wskaźnikiem dotyczącym domen narodowych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców, który w Polsce wynosi zaledwie 65,4, podczas gdy w całej UE 104,9 – wyjaśnia Robert Siebielski z HRD.pl. W krajach o wysokim stopniu cyfryzacji np. w Niemczech, Austrii, czy Holandii, popularność domen europejskich jest kilka razy większa, niż nad Wisłą. Jednocześnie wspomniane państwa szczycą się najwyższymi w Europie wskaźnikami dotyczącymi liczby zarejestrowanych nazw domen narodowych przypadających na jednego obywatela”.

Polska, podobnie jak i inne państwa byłego bloku wschodniego, od kilku lat notuje jednak bardzo dynamiczne wzrosty w rejestracjach nazw domen, w tym nazw domen europejskich. Czy i kiedy dogonimy pod tym względem kraje starej unijnej piętnastki – czas pokaże.

Jedno jest pewne – nasi przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi potencjału, jaki drzemie w e-commerce, dlatego chętniej sięgają po adresy podkreślające europejski charakter prowadzonej działalności.

źródło: http://www.eurid.eu/files/docs/Quarterly_Report_Q1_2015.pdf

Translate »