Grupa Paradyż z tytułem Filar Polskiej Gospodarki

Grupa Paradyż po raz kolejny otrzymała tytuł „Filar Polskiej Gospodarki” i zajęła pierwsze miejsce w województwie łódzkim w IX edycji rankingu przygotowanego przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i firmę badawczą ARC Rynek i Opinia. Laureaci plebiscytu to przede wszystkim firmy wspierające rozwój przedsiębiorczości w regionie oraz mające pozytywny wpływ na lokalną społeczność.

Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że Grupę Paradyż docenili przedstawiciele władz samorządowych z województwa łódzkiego – prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz starostowie powiatów. Firma została uznana za lidera w województwie, na co wpływ miały m.in. zrealizowane przez Grupę Paradyż projekty. Spółka od 2000 roku przeznaczyła ponad 500 mln zł na inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co przyczyniło się również do powstania nowych miejsc pracy. Aktualnie cała Grupa Paradyż zatrudnia ponad 1700 osób. Plany zakładają przeznaczenie przez firmę kolejnych 60 mln zł na rozpoczętą już budowę centrum handlowo-logistycznego „Paradyż Logistics and Trade”. Dodatkowo Grupa Paradyż od lat wspiera inicjatywy kulturalne, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach sportowych, charytatywnych i społecznych w regionie.

Uroczysta gala wręczenia tytułów Filary Polskiej Gospodarki odbyła się 23 maja w Warszawie. Nagrodę dla Grupy Paradyż odebrał Łukasz Kardas, Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż.

 

Translate »