HB Reavis emituje pięcioletnie obligacje

HB Reavis, deweloper nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej, zamknął swój debiut w emisji obligacji na Słowacji kwotą 30 mln euro. Oznacza to, że od listopada 2013 roku spółka pozyskała na rynkach kapitałowych łącznie ponad 63 mln euro.

Pięcioletnie obligacje zabezpieczone cieszyły się dużym powodzeniem wśród inwestorów. Ponad dwukrotne przekroczenie limitu subskrypcji pozwoliło zmniejszyć wstępne wytyczne cenowe do końcowego spreadu do poziomu 370 punktów bazowych powyżej stopy swapowej. Silny popyt doprowadził do szybkiego rozprowadzenia emisji wśród inwestorów, a ostateczne objęcie wyglądało następująco: ubezpieczyciele (subskrypcja 33% emisji), banki (32%), klienci bankowości prywatnej (19%) i administratorzy funduszy (16%).

Obligacje wyemitowane przez HB Reavis są obecnie wprowadzane na rynek papierów wartościowych w Bratysławie. Posiadają stały kupon w wysokości 4,25% rocznie, a termin ich zapadalności przypada na sierpień 2019 r.

fot. inwestycja HB Reavis w Warszawie, materiały prasowe

 

Translate »