Idą zmiany w ustawie o efektywności energetycznej

W ciągu ostatnich 10 lat obserwujemy w Polsce ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność naszej gospodarki zmalała blisko o 1/3. Nadal jednak jej efektywność energetyczna jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Liczby te świadczą o ogromnym potencjale Polski w zakresie oszczędzania energii.

Do działań w zakresie efektywności energetycznej obligują Polskę również zobowiązania i regulacje międzynarodowe, w tym także z zakresu ochrony klimatu i ochrony środowiska. Do 5 czerwca br., jako państwo członkowskie UE, byliśmy zobowiązani do transpozycji Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE). Wdrożenie nowego prawa unijnego w Polsce będzie wymagało wprowadzenia zmian w ustawie o efektywności energetycznej.

Aktualna sytuacja regulacyjno-prawna i perspektywy rozwoju efektywności energetycznej staną się przedmiotem dyskusji podczas II Konferencji „Inteligentna energetyka”. Spotkanie organizowane przez kwartalnik Smart Grids Polska i portal smart-grids.pl odbędzie się już 25 września 2014 w Warszawie. Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję zapoznania się z przykładami wdrożeń rozwiązań proefektywnościowych, a na koniec wysłuchają wystąpienia na temat sposobów poprawy efektywności energetycznej regionów, czyli miast i gmin.

Translate »