InEnerg coraz bliżej – OZE na Stadionie Miejskim we Wrocławiu

Polska, jako trzeci co do wielkości obszar rolniczy w Unii Europejskiej, dysponuje wręcz doskonałą bazą surowcową do produkcji biogazu – pod tym względem ustępujemy tylko Niemcom i Francji. Rozwinięty przemysł rolno-spożywczy również przemawia za ewolucją tego sektora rynku w naszym kraju. Pomimo tego, że Polska mogłaby być w czołówce producentów biogazu, rodzimy rynek daleki jest od wykorzystania swojego pełnego potencjału. Doskonałą okazją do ponadregionalnej dyskusji na temat aktualnej kondycji i przyszłości sektora biogazowego będzie międzynarodowa konferencja pt. „Polska, Niemcy, Republika Czeska – 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?”, impreza towarzysząca I. Międzynarodowym Targom Innowacji Energetycznych InEnerg.

Celem spotkania dedykowanego branży biogazowej, organizowanego przy współpracy z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego jest porównanie rynków biogazu w Polsce, Niemczech oraz Republice Czeskiej. W zamyśle organizatora – REECO Poland – targi InEnerg będą miały charakter międzynarodowy, z największym naciskiem na region Odry i Nysy Łużyckiej. Tegoroczna odsłona imprezy odbędzie się w dniach 4-6 marca na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Do 2020 roku biogazownie mają stać się w Polsce jednym z głównych filarów produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii – mówi Małgorzata Bartkowski, Project Manager InEnerg. – Polityka energetyczna naszego kraju, sformułowana głównie pod kątem realizacji unijnych zobowiązań, wskazuje szczególną potrzebę wsparcia instalacji wykorzystujących biomasę rolniczą oraz odpady biodegradowalne, w tym biogazowni jako technologii o wysokiej efektywności energetycznej i niskiej emisyjności. Przypomnijmy, że na mocy przyjętego pakietu klimatyczno-energetycznego, udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Polski ma do 2020 roku osiągnąć obligatoryjny poziom 15%. Instalacje oparte na biogazie, należące do źródeł rozproszonych, mogą odegrać kluczową rolą również w kontekście naszego bezpieczeństwa energetycznego. Znaczna część istniejących bloków energetycznych w naszym kraju jest już mocno wyeksploatowana i w ciągu kilku najbliższych lat będą one systematycznie wyłączane. Będąc członkiem wspólnoty europejskiej, nie jesteśmy pozostawieni sami z naszymi problemami i możemy czerpać z wiedzy i doświadczenia pionierów w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, dopasowując ich przyszłościowe rozwiązania do naszych rodzimych warunków. Jeśli chodzi o biogazownie, to obecnie 80% działających na świecie tego typu instalacji funkcjonuje właśnie w Niemczech. Mało tego, dwie największe na ziemskim globie biogazownie – o mocy 20 MW każda – znajdują się właśnie w posiadaniu naszych sąsiadów zza zachodniej granicy. W Czechach, dzięki wsparciu publicznemu liczba biogazowni również systematycznie wzrasta. W Polsce biogaz odgrywa coraz większą rolę, choć napotyka wiele trudności.

W trakcie konferencji „Polska, Niemcy, Republika Czeska – 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?” dowiemy się, jak można przeciwdziałać kryzysowi i, z których doświadczeń naszych sąsiadów szczególnie warto korzystać. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie wiele będzie się działo na rynku zielonej energii. Ważne, by dobrze wykorzystać ten czas. Wyznaczenie obligatoryjnych krajowych celów w zakresie udziału zużycia energii z OZE w finalnym zużyciu energii brutto to dla potencjalnych inwestorów swego rodzaju gwarancja na to, że znajdą nabywcę na swój produkt, a dla producentów dość wyraźny sygnał do dalszego rozwijania czystych technologii. Inwestycje w OZE są ogromną szansą także dla środowisk rolniczych. Przedstawienie możliwości i korzyści płynących z energii odnawialnej dla polskiej wsi to idea przyświecająca organizatorom Dnia Rolnictwa. Biogazownie na miarę gospodarstwa rolnego, mikroinstalacje, fotowoltaika dla rolnika to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas spotkania zaplanowanego ostatniego dnia Międzynarodowych Targów Innowacji Energetycznych InEnerg. Nie zabraknie też cennych porad ekspertów.

 

 

Translate »