Inflacja w listopadzie 2013

Według danych NBP, w listopadzie 2013 inflacja bazowa w Polsce, po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 1,1% licząc rok do roku. Natomiast w październiku 2013 utrzymywała się na poziomie 1,4% rok do roku. Inflacja bazowa w listopadzie 2013, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 1,4% w ujęciu rocznym.

Translate »