Inwestycja Dekpol w Gdańsku

Dekpol zrealizował kolejne zlecenie w ramach świadczonych usług generalnego wykonawstwa. Przedmiotem kontraktu była budowa w Gdańsku trzykondygnacyjnego obiektu o powierzchni użytkowej 1882 m2.  Budynek przeznaczony dla firmy TS PCB Techno-Service S.A. został jednocześnie podzielony na trzy strefy: produkcyjną, magazynową i biurową. W ramach inwestycji wykonany został zamienny projekt konstrukcyjny z wykorzystaniem technologii żelbetowej.

– W początkowej fazie inwestycji, jeszcze przed podpisaniem umowy,  zaproponowaliśmy Inwestorowi zmiany optymalizujące pierwotny projekt. W nowym opracowaniu zachowaliśmy w całości dotychczasowe wymiary i kubaturę budynku. Zmieniliśmy natomiast rodzaj jego konstrukcji na bardziej odpowiadający potrzebom klienta. W szczególności zmodyfikowaliśmy układ konstrukcyjny na powłokowy ze sztywnym trzonem w środkowej części budynku oraz prostopadłymi usztywniającymi ścianami szczytowymi. Zmieniliśmy również budowę stropodachu z żelbetowego na stalowy. Jednocześnie na palach fundamentowych została zaprojektowana i wykonana płyta fundamentowa o zmiennej geometrii w technologii „białej wanny” – powiedział Michał Skowron, wiceprezes zarządu Dekpol S.A. Czas realizacji inwestycji wyniósł 12 miesięcy.

Dekpol specjalizuje się w budowie obiektów logistycznych, przemysłowych, centrów handlowych oraz pozostałych obiektów kubaturowych. Na koniec 2018 roku Grupa realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 637 mln zł netto.

fot. materiały prasowe