Inwestycje Polaków

Oszczędzanie wolnych środków pieniężnych i odpowiednia ich lokata to klucz do wolności finansowej. Polacy zarabiają coraz więcej i podnoszą swój standard życia, częściej szukają możliwości lokowania nadwyżek finansowych. Obecnie można skorzystać z wielu sposobów lokowania kapitału. Istnieją alternatywne metody inwestowania na rynkach nieruchomości, które nie wymagają wielkich nakładów finansowych.

Modne oszczędzanie

Polepszające się warunki życia Polaków sprzyjają decyzjom o odkładaniu pieniędzy na przyszłość, emeryturę, studia dziecka czy po prostu spełnienia kosztowanych marzeń. Rośnie znaczenie celów długoterminowych. Świadomość konieczności odkładania pieniędzy czy stworzenia tzw. poduszki finansowej nieustannie wzrasta. W 2015 roku Fundacja Kronenberga ogłosiła coroczne wyniki raportu „Postawy Polaków wobec finansów”. Wnioski płynące z przeprowadzanej ankiety są zadziwiające – w minionym roku, pierwszy raz od siedmiu lat prowadzenia tych badań, odnotowano  najniższy odsetek ludzi, którzy w całości wydają swoje środki finansowe na bieżące potrzeby. Dwa lata temu grupa ta stanowiła ponad połowę respondentów, a w 2015 wynosił 35% wszystkich badanych. Informacja ta prezentuje dobry kierunek zmian, jednak wciąż świadczy o stosunkowo kiepskiej kondycji polskich gospodarstw domowych. Znacznie wzrosła jednak liczba osób, które poniekąd osiągnęły lub są na dobrej drodze do wypracowania własnej wolności finansowej.

Możliwości oszczędzania

Obecnie na rynku finansowym można wybierać spośród wielu możliwości oszczędzania i inwestowania. Są to na przykład  fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe czy giełda. Alternatywą do wspomnianych opcji są inwestycje w nieruchomości. W marcu 2015 roku Deutsche Bank przeprowadził badania w zakresie optymalnej zdaniem Polaków formy inwestowania. Wyniki badań pokazują, że aż 45 proc. badanych wskazuje jako bezpieczną formę inwestycji pod względem zyskowności – nieruchomości mieszkaniowe. Na drugim miejscu plasuje się złoto, ale tylko z 7,2% głosów poparcia. Zaledwie kilkuprocentowe uznanie respondentów otrzymały giełda, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, obligacje czy dzieła sztuki.

W podjęciu decyzji o tym, jaki rodzaj lokaty kapitału wybrać, pomogą konsultacje ze specjalistą branży finansowej. Przedstawi on możliwości zysku oraz zapozna nas z ryzykiem inwestycji. Dzięki profesjonalistom dobierzemy odpowiednie produkty inwestycyjne na miarę naszych możliwości i oczekiwań.

Inwestycja kapitału w nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości są atrakcyjne dla większości Polaków (wyniki raportu Deutsche Bank z 2015), ponieważ to namacalna forma kapitału i zdaniem większości – stabilna inwestycja.

– Inwestorzy decydują się na ten rodzaj lokowania wolnych środków, ponieważ generuje on większy zysk, niż tradycyjne lokaty bankowe – dodaje Emil Basta, pracownik wrocławskiego dewelopera WPBM Mój Dom S.A. Średnia stopa zwrotu z takich lokat to ok. 2% w skali roku* Natomiast lokata kapitału w nieruchomości przynosi zysk średnio 4,3%*. Z analizy rynku wynika, że najlepszymi nieruchomościami pod wynajem będą kilkuletnie kompleksy mieszkaniowe, zlokalizowane w dużych metropoliach,  blisko centrum i węzła komunikacyjnego. – Największy popyt mają lokale dwu- i trzypokojowe. Przed przystąpieniem do tego rodzaju inwestycji należy dobrze prześledzić rynek i jego długoterminowe prognozy. Analizując opłacalność inwestycji, należy uwzględnić zmienne takie jak bieżąca sytuacja na rynku, prognozy branży, kwestie gospodarcze kraju oraz ocena własnego zabezpieczenia finansowego i inflacja. Pozwolą one lepiej oszacować ryzyko i zyski – dodaje Emil Basta.

Inwestować w nieruchomości można na kilka sposobów – zakupując mieszkanie z własnych środków finansowych, zaciągając kredyt lub poprzez crowdfunding nieruchomości.

Crowdfunding nieruchomości

Crowdfunding nieruchomości to finansowanie inwestycji deweloperskiej, gruntowej lub rentierskiej przez wiele osób jednocześnie, które nabywają za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych udziały w spółkach celowych realizujących zakładany projekt, będący przedmiotem spółki kapitału**. To najnowocześniejsza forma inwestycji w nieruchomości, nazywana potocznie inwestycjami grupowymi. Polega na lokowaniu kapitału w inwestycje mieszkaniowe. Opcja ta przewiduje niewielkie wpłaty kapitału – już od 1000 zł. W zamian  inwestor otrzymuje comiesięczne wypłaty. Firmy oferujące możliwość inwestycji grupowych, mówią nawet o 10% stopie wzrostu przy rocznej inwestycji. Rozwiązanie to jest bardzo atrakcyjne, ponieważ można stać się udziałowcem wielkiego projektu i czerpać z niego miesięczne wynagrodzenie. Po ukończeniu projektu inwestycyjnego, inwestor ma możliwość wybrania dwóch rozwiązań: zostać spłaconym lub jego środki finansowe przejdą na inny ciekawy projekt o takich samych warunkach. Tego rodzaju inwestycja oznacza, że lokując dziś 10 tysięcy złotych w określony projekt deweloperski, inwestor bezterminowo otrzymywać miałby ok. 1200 złotych dywidendy miesięcznie.

Prawidłowe oszczędzanie i inwestowanie wolnych środków finansowych jest umiejętnością, która dopiero kształtuje się w polskich gospodarstwach domowych. Dotychczas ich sytuacja nie dawała zbyt wielu możliwości lokowania kapitału, w związku z czym nie skłaniała do zastanowienia się nad pomnażaniem majątku. Dziś warunki te diametralnie się zmieniają. Wiedza o planowaniu domowego budżetu jest bardzo cenna i potrzebna, dlatego coraz częściej Polacy konsultują się w tym zakresie z ekspertami branży. Dzięki takiemu podejściu będziemy bardziej świadomie budować własną wolność finansową.

 

Translate »