Jak wybrać najlepszą polisę dla firmy?

Każde przedsiębiorstwo wcześniej czy później staje przed dylematem związanym z wyborem odpowiedniego ubezpieczenia. Jak wybrać najlepszą polisę akurat dla mojej firmy? Na co warto zwracać uwagę? Co jest ważne? Medycyna, nieruchomości, administracja, handel, usługi – każda branża jest inna i ma swoje specyficzne potrzeby, dlatego szukając polisy warto sięgnąć po taką, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb. Dobrym przykładem jest tu nowy pakiet ubezpieczeń INTER Partner dedykowany MŚP.

Wybierając ubezpieczenie dla swojej firmy trzeba dokładnie przemyśleć, jakiej ochrony potrzebujemy. Powinna ona być dopasowana do potrzeb firmy i uwzględniać specyfikę zagrożeń związanych z prowadzeniem danego rodzaju działalności gospodarczej. Istotne są także uwarunkowania zewnętrzne wynikające z usytuowania firmy na określonym terenie. Uwarunkowania zewnętrzne to zarówno ekspozycja na anomalie pogodowe, jak i zagrożenia związane z aktywnością firm i osób w najbliższym otoczeniu ubezpieczanego przedsiębiorcy, np. zwiększone ryzyko wandalizmu. Czyli przykładowo, właściciel warsztatu samochodowego dysponuje kosztownym sprzętem, który łatwo uszkodzić albo sklep znajduje się niedaleko rzeki i jest zagrożony powodziami. Koniecznie trzeba też wziąć po uwagę szkody, które można wyrządzić innym osobom i pod tym kątem dobrać odpowiednią polisę OC. Tutaj ważne jest, żeby polisa pokrywała zarówno te szkody, które firma może wyrządzić niezależnie od umowy z innymi osobami (np. gdy ktoś poślizgnie się na schodach budynku), jak i te, związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, czyli np. takie, gdy mechanik podczas jazdy próbnej po naprawie samochodu będzie miał wypadek.

Przedsiębiorca powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań: jakie szkody może wyrządzić działalność w mieniu należącym do niego, a także w majątku kontrahentów i klientów, jakich zdarzeń losowych można uniknąć, a na jakie nie ma wpływu. Przykładowo firma medyczna musi liczyć się z przypadkowym stłuczeniem szklanych gablot, a instalując odpowiednie zabezpieczenia przeciwwłamaniowe i podpisując umowę z firmą świadczącą usługi ochroniarskie minimalizuje ryzyko włamań.

Kupując polisę warto przeprowadzić analizę ryzyka dla przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę charakter jego działalności. Pomóc w tym może przedstawiciel ubezpieczyciela albo broker. Analiza ta pozwoli na zidentyfikowanie głównych zagrożeń, a tym samym na prawidłowe określenie sumy ubezpieczenia. Nie warto natomiast przy wyborze ubezpieczenia kierować się ceną polisy, gdyż może okazać się, że najtańszy produkt nie zapewni firmie ochrony wtedy, kiedy będzie ona najbardziej potrzebna. Gdy kupujemy samochód, nie wybieramy najtańszego, gdyż wiemy, że za niską ceną nie kupimy auta spełniającego wszystkie nasze potrzeby. Podobnie jest, gdy kupujemy polisę: najtańsze ubezpieczenie nie zagwarantuje nam kompleksowej ochrony.

fot. materiały prasowe