Jak zmieni się Plac Małachowskiego w Warszawie?

Dowiemy się w połowie lipca br., bowiem 17 czerwca zakończono przyjmowanie prac na konkurs urbanistyczno-architektoniczny nowego funkcjonowania Placu Małachowskiego. Wzięło w nim udział 51 architektów i urbanistów z Polski i z zagranicy. Organizatorem konkursu jest Zarząd Terenów Publicznych. Ideą jest takie zagospodarowania Placu Małachowskiego, aby stworzyć miejsce przyjazne dla mieszkańców i turystów, z przestrzenią do organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych, a jednocześnie połączyć historyczną funkcję Placu z życiem współczesnym. Należało też przywrócić temu miejscu rangę historycznego placu miejskiego, wciągnąć do szlaku tras spacerowych. Sąd konkursowy, któremu przewodniczy architekt Andrzej M. Chołdzyński wybierze zwycięzców i ogłosi wyniki w I połowie lipca br. Na podstawie zwycięskiej koncepcji zostanie opracowana dokumentacja budowlana modernizacji placu. Najlepsze prace będą zaprezentowane w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Translate »