Jest projekt budżetu państwa na 2015 rok

We środę, 3 września rząd przyjął projekt budżetu państwa na 2015 rok. Projekt określa deficyt w wysokości 46,8 mld zł; dochody budżetu państwa mają wynieść 297 252 925 000 zł, a wydatki 343 332 925 000 zł.

W projekcie założono, że w 2015 roku nastąpi wzrost PKB o 3,4%, a średnioroczna inflacja wyniesie 1,2 %. Nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniesie 4,3%, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,8%, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym 4,2%.

Translate »