Już za chwilę VIII Europejski Kongres Finansowy

Już 18 czerwca br., przedstawiciele firm działających na rynku finansowym i administracji publicznej, a także uznani eksperci, wspólnie zainaugurują VIII Europejski Kongres Finansowy. Kolejna edycja wydarzenia przypada w roku szczególnym – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz na stulecie wielkich przemian politycznych i gospodarczych w Europie.

Dlatego motywem przewodnim tegorocznego Kongresu jest hasło: „Na stulecie – o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego”. Podczas paneli tematycznych uczestnicy zastanowią się nad wnioskami płynącymi z doświadczeń ostatnich dziesięcioleci, które powinniśmy wykorzystać do budowy stabilnej przyszłości gospodarczej Polski i Europy.

Europejski Kongres Finansowy jest jednym z najważniejszych wydarzeń na polskim i europejskim rynku finansowym. Wyróżnikiem Kongresu jest jego, uznany przez szerokie gremia ekspertów, dorobek merytoryczny – „Rekomendacje EKF”, czyli postulaty, które uczestnicy spotkania przekazują regulatorom rynku finansowego, administracji państwowej oraz odpowiednim instytucjom unijnym, a także studia i ekspertyzy związane z możliwościami ich praktycznej realizacji.

Jak co roku, uczestnikami Europejskiego Kongresu Finansowego będą przedstawiciele najwyższych władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych,
decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także wybitni eksperci ze świata nauki i przedstawiciele największych firm doradczych z Polski i zagranicy.

Głównym zadaniem VIII Europejskiego Kongresu Finansowego będzie poszukiwanie inspiracji i wymiana doświadczeń w kontekście konkretnych zagadnień finansowych, takich jak finansowanie strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, oraz przyjrzenie się zagadnieniom dotyczącym przyszłości rynku finansowego, takim jak wpływ postępu technologicznego (blockchain, big data, sztuczna inteligencja) na bezpieczeństwo i rozwój sektora finansowego. Uczestnicy będą też dyskutowali m.in. o rewolucji technologicznej w branży finansowej czy potencjale finansowania rynku nieruchomości. Odbędą się także sesje poświęcone cyfryzacji płatności, wspieraniu e-commerce, rozwojowi fintechów czy regulacjom dotyczącym bezpieczeństwa na rynkach finansowych.

W ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, odbędzie się również „Poland Capital Summit”, czyli cykl debat poświęconych szeroko rozumianemu rynkowi nieruchomości. Obejmuje on zagadnienia z zakresu rynku nieruchomości komercyjnych, zmian, które na nim zachodzą, oraz kwestiom współpracy z instytucjami finansowymi.

fot. archiwum