Katowicki rynek biurowy

Dynamiczny rozwój, wysoka aktywność budowlana, duże zainteresowanie ze strony najemców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz jeden z najniższych w Polsce wskaźników pustostanów charakteryzują rynek biurowy w Katowicach.

Podaż – piąty pod względem wielkości rynek biurowy w Polsce

Eksperci z firmy doradczej JLL podsumowali najważniejsze dane i trendy na katowickim rynku biurowym na koniec I kwartału 2014 roku. Łączne zasoby biurowe w Katowicach wynoszą 317 800 mkw., co daje miastu piąte miejsce pod względem wielkości rynku (po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście) w Polsce. Kolejne 59 000 mkw. zasili rynek do końca roku w okresie II – IV kwartał 2014, z czego 33% jest już zabezpieczone umowami przednajmu. Pod względem planowanej na ten rok nowej podaży Katowice zajmują czwarte miejsce w kraju (za tak dużymi rynkami jak Warszawa, Kraków i Wrocław).

W I kwartale 2014 w Katowicach do użytku oddano jeden projekt biurowy – całkowicie wynajętą pierwszą fazę A4 Business Park (8 700 mkw.) najnowszej inwestycji Echo Investment. Z analiz JLL wynika, że w II kwartale deweloperzy planują ukończenie 15 300 mkw., z czego połowa jest już teraz jest zabezpieczona umowami przednajmu. Należy jednak zauważyć, że najwięcej nowych otwarć planowane jest na II połowę roku (43 600 mkw.), kiedy to do użytku zostaną oddane takie projekty, jak Silesia Star I (12 700 mkw., LC Corp) oraz Silesia Business Park I (10 700 mkw., Skanska). Obie inwestycje są w połowie wynajęte.

Popyt – znakomity wynik w 2013, dobre prognozy na 2014

rafał oprocha JLL kadr Rafał Oprocha, dyrektor oddziału JLL w Krakowie i Katowicach, informuje: – Aglomeracja Katowicka w ostatnich latach stała się popularną lokalizacją dla oddziałów międzynarodowych korporacji, takich jak m.in. Capgemini, IBM, ING, Unilever, Ericsson, Oracle czy PwC, które właśnie tu uruchomiły swoje centra usług biznesowych. O atrakcyjności inwestycyjnej Katowic decydują takie czynniki jak strategiczna lokalizacja, dobrze rozwinięta infrastruktura, dostęp do wykształconych kadr, jak również stabilne i atrakcyjne stawki najmu – niższe niż na innych głównych rynkach biurowych w Polsce, czyli w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie. To właśnie kombinacja takich atutów sprzyja napływowi nowych inwestycji, a w rezultacie – bardzo wysokiemu popytowi na biura, jaki obserwowaliśmy na rynku katowickim w 2013 roku.

W 2013 roku popyt brutto (nowe umowy oraz przedłużenia dotychczasowych kontraktów) wyniósł 60 700 mkw. i był najwyższy od 2010 r., oraz o 25% wyższy od poziomu zarejestrowanego w 2012 roku. Co istotne, w roku ubiegłym nowe umowy (popyt netto) zawarto na 53 900 mkw., co oznacza o 36% lepszy wynik niż w 2012 roku. 51% wszystkich transakcji podpisanych w roku ubiegłym stanowiły umowy przednajmu. W I kwartale 2014 w Katowicach wynajęto łącznie 13 100 mkw., z czego prawie połowę stanowiły nowe umowy.

Współczynnik powierzchni niewynajętej – regularny spadek

Współczynnik powierzchni niewynajętej w Katowicach odnotowuje regularny spadek od II kwartału 2010, kiedy to osiągnął pułap 18,3%. Obecnie bez najemców pozostaje jedynie 5,6% (17 700 mkw.) nowoczesnych zasobów biurowych miasta. Co ciekawe, jedynym miastem w Polsce, które ma niższy poziom pustostanów niż Katowice jest Kraków.

– Tak regularny spadek wskaźnika pustostanów nie tylko pokazuje, że Katowice nieustająco przyciągają nowych najemców, ale również świadczy o tym, że obecne już tu firmy wiążą z miastem długofalowe plany rozwoju i rozszerzają swoje struktury, a w efekcie – wynajmują więcej biur – dodaje Rafał Oprocha.

Czynsze

Stawki najmu w najlepszych obiektach biurowych w Katowicach kształtują się od 12,5 do 14 euro za mkw. miesięcznie.