Kredyty hipoteczne na nowych zasadach – jak czytać formularz informacyjny

Od 22 lipca 2017 obowiązują nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych. Te najważniejsze to: skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie decyzji o przyznaniu finansowania i większa transparentność przedstawianych ofert.

Nowelizacja prawa ma chronić klientów w razie problemów ze spłatą i sprawić, że będą dokładniej informowani o warunkach skorzystania z konkretnego produktu na obszernych formularzach informacyjnych. Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) tłumaczą, na czym polegają regulacje i jak interpretować zapisy widniejące na drukach informacyjnych.

Najważniejsze zmiany dla kredytobiorców

Zmiana przepisów ma na celu wzmocnienie pozycji konsumentów oraz wprowadzenie większej transparentności w procesie udzielania kredytów hipotecznych. Z końcem lipca kredytobiorcy zyskują możliwość szybszego zaciągnięcia zobowiązania. Banki w dalszym ciągu będą dokładnie analizować zdolność kredytową swoich klientów, ale pozytywną lub negatywną decyzję w sprawie przyznania kredytu wraz z uzasadnieniem, wydadzą najpóźniej w ciągu 21 dni od złożenia wniosku, w momencie skomplementowania pełnej dokumentacji.

– Do tej pory zdarzało się, że czas ten wydłużał się nawet do trzech miesięcy, co mogło skutkować stratą zadatku wpłaconego na mieszkanie. Co ważne, ustawa wprowadza zapisy, które chronią interesy konsumentów. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, klient będzie mógł od niej odstąpić bez podania przyczyny. Nie będzie można też zaciągać kredytów w obcej walucie, jeśli w niej nie zarabiamy. To pomoże uniknąć kłopotów, z którymi dziś borykają się frankowicze – podkreśla Adam Buczel, ekspert ZFPF, Open Finance.

Spłata kredytu przed terminem bez ponoszenia dodatkowych opłat będzie możliwa już po upływie 3 lat od zaciągnięcia zobowiązania. Z kolei w momencie, gdy pojawiają się problemy z bieżącym regulowaniem rat, bank wezwie klienta do zapłaty, wyznaczając na to termin nie krótszy niż 14 dni roboczych, ale będzie miał także obowiązek przedstawienia kredytobiorcy warunków restrukturyzacji zobowiązania. Łatwiej będzie także o obiektywną ocenę oferty kredytowej.

– Znikną reklamy, w których małym drukiem informowano o najważniejszych parametrach kredytu, np. o RRSO[1] , czyli rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz ofercie dodatkowej. Każdy bank będzie musiał posiadać w swojej ofercie kredyt hipoteczny bez produktu dodatkowego, poza darmowym kontem, które ma służyć do spłaty zobowiązania. Cross-selling nie zostaje zakazany, ale nie będzie mógł decydować o przyznaniu kredytu – mówi Sławomir Rykalski, ekspert ZFPF, FinPack.

Formularze informacyjne: więcej ważnych informacji dla kredytobiorców

Każdy, kto uda się po kredyt do banku lub będzie chciał skorzystać w tym celu z usług pośrednika finansowego, otrzyma także komplet informacji, dzięki którym podjęcie decyzji o wyborze jak najatrakcyjniejszej oferty kredytu stanie się łatwiejsze. Te będą zawarte w formularzu informacyjnym i będą odnosić się do indywidualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

– W dokumencie, który zostanie przygotowany przez pracownika banku lub pośrednika już po zapoznaniu się z potrzebami klienta, kredytobiorca będzie mógł znaleźć informacje dotyczące najważniejszych parametrów kredytu, jak np. wysokość pożyczanej kwoty czy całkowity koszt zaciąganego kredytu. Istotny jest także zapis o okresie spłaty oraz rodzaju wybranych rat, np. równych lub malejących. To, co będzie pomocne w porównaniu konkretnych ofert, to informacja o wysokości oprocentowania, które może bowiem zmieniać się w czasie trwania umowy. Składa się na nie stawka, najczęściej WIBOR 3M (czyli stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom) oraz marża, która jest stała w całym okresie kredytowania. Jednorazowym kosztem, który będzie również wpływać na atrakcyjność oferty jest także prowizja dla banku – mówi Adam Buczel.

Jak rozumieć zapis o prowizji dla pośredników finansowych?

Na nowym formularzu informacyjnym konsumenci znajdą też informacje o wysokości wynagrodzenia dla pośredników finansowych, które jest wypłacane przez banki za wykonanie części działań związanych ze sprzedażą kredytu, których bank nie wykonuje, a które są realizowane właśnie przez pośredników. Wedle ustawy, każdy pośrednik powinien podać ją w formularzu przygotowanym dla klienta, nie później jednak niż w momencie złożenia wniosku do banku o udzielenie kredytu. Należy jednak zaznaczyć, że prowizja nie wpływa na koszt kredytu, ani na atrakcyjność oferty. Warunki umów kredytowych dla klientów, bez względu na to, czy będą korzystać z usług pośrednika, czy też skierują się bezpośrednio do placówki banku, będą bowiem takie same.

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym sprawia, że klienci mogą czuć się pewniej, zaciągając zobowiązanie. Wiele banków stosowało się do zawartych w niej zasad już wcześniej, jednak obecnie zostały one zagwarantowane prawnie wszystkim klientom.

fot. archiwum

[1] W formularzu informacyjnym, który zostanie przygotowany dla klienta przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu, informacja o RRSO kredytów o zmiennym wskaźniku, będzie podawana w dwóch wersjach – opartej na aktualnym oprocentowaniu oraz przyszłym, który będzie wskazywało, jakie jest ryzyko związane ze znacznym wzrostem stopy oprocentowania.

Translate »