Lepsze wyniki sprzedaży mieszkań pod koniec roku

IV kwartał 2012 roku przyniósł ożywienie na rynku mieszkaniowym w Polsce. Był to czas zwiększonej aktywności kupujących, co w rezultacie zmniejszyło znaczącą dysproporcję pomiędzy podażą a popytem, narastającą od początku bieżącego roku. Najbardziej aktywną grupą kupujących, stanowiącą aż 60% klientów biur WGN, okazali się młodzi ludzie, w wieku pomiędzy 20 a 28 rokiem życia, którzy nabywali mieszkania w związku z rozpoczynaniem lub kontynuowaniem studiów w dużych miastach, będących ośrodkami akademickimi. Co ciekawe, transakcje z ich udziałem w 90% były transakcjami gotówkowymi.

Podobnie jak w poprzednim okresie, największym popytem cieszyły się mieszkania 2- i 3-pokojowe, jednak zmniejszyła się ich przeciętna powierzchnia: z 58 mkw. w IV kwartale 2011r. – do 55 mkw. obecnie. Oszczędność powierzchni nawet o 3 metry kwadratowe, daje zmniejszenie ceny o 15-18 tysięcy złotych.

Sprzedaż mieszkań 2- i 3-pokojowych stanowiła 88% ogółu transakcji. Zdecydowanie mniej, bo 9% transakcji dotyczyło kawalerek, natomiast mieszkań 4- i 5-pokojowych tylko 3%.

W omawianym okresie udział procentowy transakcji finansowanych po części kredytem bankowym wyniósł tylko 65%, podczas gdy jeszcze w I kwartale 2012 utrzymywał się na poziomie 88,2%. Wzrosła natomiast z 18% do 21% liczba transakcji wiązanych.

Zdecydowaną przewagę, bo 72% transakcji, stanowiły zakupy mieszkań na użytek własny, a 28% w celach komercyjnych – na wynajem lub, w mniejszym stopniu, do odsprzedaży po przeprowadzeniu modernizacji. W tym drugim przypadku czynnikiem decydującym o ostatecznym wyborze była lokalizacja: w dobrym punkcie miasta, blisko przystanków komunikacji publicznej, w sąsiedztwie wyższych uczelni, a także w osiedlach z dużą ilością zieleni, przy istniejącym systemie podstawowych usług osiedlowych.

Od II kwartału 2012 wzrosło zainteresowanie mieszkaniami o podwyższonym standardzie i luksusowymi apartamentami, a już w III kwartale odnotowano o 40% więcej tego typu transakcji. Rynek apartamentów jest obecnie bardziej przystępny, dzięki spadkowi cen średnio o 10,5% na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Badanie WGN wykazało, że od stycznia do września 2012 roku, średnie ceny transakcyjne mieszkań spadły w Polsce, w sześciu największych miastach, o 11% na rynku wtórnym oraz o 11,5% na rynku pierwotnym.

 

Średnie ceny transakcyjne mieszkań 2-pokojowych z rynku wtórnego / pierwotnego, listopad 2012 r.:

Warszawa        – 6105 zł/mkw. /          5900 zł/mkw.

Kraków           – 5150 zł/mkw. /          5110 zł/mkw.

Wrocław          – 4920 zł/mkw. /          4880 zł/mkw.

Gdańsk            – 4600 zł/mkw. /          4550 zł/mkw.

Poznań             – 4305 zł/mkw. /          4220 zł/mkw.

Łódź                – 3010 zł/mkw. /          2990 zł/mkw.

Trzeba tu dodać, że mieszkania z rynku pierwotnego potrzebują jeszcze nakładu inwestycyjnego, średnio 20-22% wartości mieszkania na prace wykończeniowe.

Paulina Michniak

Dział Analiz i Badania Rynku Mieszkaniowego

Translate »