LPP przystąpiło do New Plastics Economy

LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem – New Plastics Economy Global Commitment.

To międzynarodowe porozumienie zainicjowane przez fundację Ellen MacArthur we współpracy z ONZ, którego celem jest całkowita eliminacja plastikowych odpadów niepodlegających obiegowi zamkniętemu. Polski producent odzieży zobowiązał się do roku 2025 do wykorzystywania plastikowych opakowań spełniających jedno z kryteriów: w 100% nadających się do ponownego użycia, poddających się recyklingowi lub kompostowaniu.

– Jeszcze kilka lat temu mogło się wydawać, że pojęcie ekologicznej mody jest zarezerwowane dla niszowych marek. Dziś jesteśmy przekonani, że nadszedł czas na przełomowe zmiany w całej branży. W LPP wsłuchujemy się w potrzeby otaczającego nas świata, analizujemy wyzwania z tym związane i podejmujemy zdecydowane działania. Przez ponad 25 lat na rynku osiągnęliśmy dojrzałość biznesową i wypracowaliśmy pozycję, która pozwala nam kreować trendy w branży. Przystąpienie do globalnego porozumienia na rzecz racjonalnego zarządzania plastikiem i eliminacji odpadów plastikowych oznacza podjęcie radykalnych działań w stosunkowo krótkim czasie. Jednocześnie, to sygnał nadchodzących zmian we wszystkich markach LPP. Nowe zobowiązania względem ochrony środowiska staną się fundamentem naszej strategii rozwoju na najbliższe lata – zapowiada Marek Piechocki, prezes LPP.

New Plastics Economy Global Commitment to porozumienie wspierane m.in. przez Fransa Timmermansa, Stellę McCartney czy szefa organizacji WWF Pavana Sukhdev, którzy podpisali list otwarty do przedstawicieli biznesu i rządów, apelując o wspólne działania na rzecz eliminacji odpadów i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych u ich źródła. W ramach międzynarodowego porozumienia już około 400 organizacji zobowiązało się do walki z odpadami plastikowymi, które nie podlegają obiegowi zamkniętemu. Podobne zobowiązania podjęło LPP, jako pierwsza firma w Polsce.

– W wielu sferach życia społecznego wykorzystanie plastiku stało się zwyczajem tak naturalnym, że ciężko byłoby wyobrazić sobie jego całkowitą eliminację. Jednak nadprodukcja plastiku, jego krótki cykl życia oraz brak cyrkularności stały się dziś światowym problemem, z którym powinniśmy walczyć. Chcemy to osiągnąć poprzez naukę mądrego zarządzania tworzywami sztucznymi oraz inicjatywy w kierunku ekonomii cyrkularnej. W praktyce oznacza to wprowadzanie do obiegu wyłącznie takiego plastiku, który może być używany wielokrotnie, zostać poddany recyklingowi lub kompostowaniu – komentuje Anna Miazga, koordynatorka ds. CSR w LPP.

Mając świadomość, jaki wpływ wywiera nadprodukcja plastiku na środowisko, LPP podjęło decyzję o wprowadzeniu we wrześniu br. zmian we wszystkich salonach w Polsce polegających na zastąpieniu darmowych toreb foliowych płatnymi torbami papierowymi z recyklingu.  – Jesteśmy świadomi tego, że wykorzystanie każdego surowca na dużą skalę musi być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego nasze torby wykonane będą z papieru pochodzącego z recyklingu. Ponowne wykorzystanie tego surowca pozwala na znaczne ograniczenie zużycia wody i energii przy jego produkcji oraz na ochronę lasów. Te ostatnie postanowiliśmy też wspierać w inny sposób. Część środków ze sprzedaży toreb chcemy przeznaczyć na odbudowę kaszubskich lasów, które zostały doszczętnie zniszczone podczas nawałnicy w 2017 roku – dodaje Anna Miazga.

Według producentów opakowań, symboliczna opłata za torbę zakupową to jedna z dobrych praktyk, które sprawdzają się na wielu rynkach. Widoczny jest jej wpływ na zmianę zachowań konsumenckich i ograniczenie produkcji opakowań z dużą korzyścią dla ochrony środowiska. Dzięki temu klienci rzadziej sięgają po nowe torby i częściej korzystają z tych wielokrotnego użytku.

Przystąpienie do porozumienia New Plastics Economy to kolejny krok polskiego producenta odzieży w kierunku zrównoważonego rozwoju, który w najbliższych latach ma determinować dalszy rozwój spółki. Podpisując międzynarodowe porozumienie, LPP zobowiązało się nie tylko do racjonalnej gospodarki plastikiem w salonach, ale również do wyeliminowania do roku 2025 plastikowych opakowań niepodlegających ponownemu wykorzystaniu ze sprzedaży internetowej, operacji logistycznych, w tym z przesyłek produktów od dostawców. – Przystąpienie do inicjatywy to poważne wyzwanie organizacyjne, którego jesteśmy gotowi się dziś podjąć. Zważywszy na liczbę ponad 1700 salonów zlokalizowanych w ponad 20 krajach, proces będzie wymagał jednak czasu. Dlatego w pierwszym etapie najbardziej radykalne zmiany wdrożymy we wszystkich salonach w Polsce, a dopiero potem kontynuować będziemy je w sieci sprzedaży poza granicami kraju. Także tam wprowadzimy zasady zgodne z gospodarką cyrkularną – komentuje Marek Piechocki, prezes LPP. Już niebawem w salonach zagranicznych klienci marek należących do LPP będą korzystali wyłącznie z toreb wykonanych z folii pochodzącej z recyklingu. Zespół LPP rozpoczął już prace by zmienić system opakowań plastikowych w całym łańcuchu dostaw firmy.

LPP to pierwsza polska firma odzieżowa, która konsekwentnie od kilku lat wprowadza do swojej działalności rozwiązania zrównoważone. Tylko w 2018 roku w dwóch milionach sztuk odzieży LPP zastąpiło wykorzystanie konwencjonalnej bawełny odmianą organiczną. W tym samym roku Reserved zadebiutowało z pierwszą kolekcją premium w 40% wykonaną z materiałów ekologicznych, a w 20 największych salonach marki pojawiły się kontenery przeznaczone do zbiórki używanej odzieży. Klienci mogą tam oddawać ubrania dowolnej marki, a zebrana odzież jest przekazywana do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jako pomoc dla osób bezdomnych i ubogich. Kolejnym krokiem jest racjonalne zarządzanie odpadami plastikowymi i podjęcie odpowiedzialnych zobowiązań w tym zakresie.

– New Plastics Economy Global Commitment to porozumienie zainicjowane przez Fundację Ellen MacArthur we współpracy z ONZ w październiku 2018 r. Inicjatywa ta do dziś zjednoczyła kilkaset organizacji z całego świata wspólną wizją i ambitnym zestawem celów na 2025 r. Wszystko po to, by zaradzić globalnemu kryzysowi związanemu z odpadami z tworzyw sztucznych i zanieczyszczeniem u źródła. Cieszymy się, że jesteśmy pierwszą polską firmą, która dołączyła do inicjatywy walki z nierozsądnym i krótkowzrocznym wykorzystaniem plastiku. Mamy nadzieję, że w ślad za tym pójdą także inni polscy przedsiębiorcy – dodaje Anna Miazga.

 

Translate »