Marynarska Business Park odnawia certyfikat BREEAM In-Use

Kompleks biurowy Marynarska Business Park (MBP) odnowił certyfikat środowiskowy BREEAM In-Use na poziomie Very Good z oceną 67 proc. w kategorii Asset. Tym  samym potwierdzona została przyjazność obiektu dla środowiska naturalnego. Kompleks uzyskał najwyższą ocenę cząstkową w kategorii „lokalizacja i transport do i z budynku”, co wyróżnia go spośród mokotowskich obiektów biurowych.

Warszawski kompleks biurowy Marynarska Business Park z odnowionym certyfikatem środowiskowym BREEAM In-Use na poziomie Very Good oceną 67 proc. w kategorii Asset. Dwa lata temu obiekt poddany został wielokryterialnemu systemowi oceny funkcjonowania budynku w jego otoczeniu przez Building Research Establishment. Dzięki wysokim notom w opiniowanych kategoriach, kompleks uzyskał poziom Very Good z oceną 67%. Tak wysoka punktacja była możliwa dzięki zastosowaniu wielu proekologicznych rozwiązań w ośmiu badanych kategoriach: zużycie energii, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystane materiały, ochrona przed emisją zanieczyszczeń, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologię, komfort użytkowników, gospodarka odpadami oraz lokalizacja i transport do i z budynku. Aby zachować certyfikat, konieczne jest jego coroczne potwierdzanie i pełen audyt co 3 lata. Marynarska Business Park już dziś przygotowuje się do tej przyszłorocznej weryfikacji i wdraża kolejne proekologiczne rozwiązania.

fot. materiały prasowe

 

Translate »