Międzynarodowa Konferencja „Europejskie standardy w rozwoju gospodarczym i ich implementacja na Ukrainie. Energooszczędność w polityce miejskiej. Europejska perspektywa”, Charków / Ukraina, 28-29 maja 2015

Celem konferencji jest prezentacja standardów i dobrych praktyk w rozwoju gospodarki komunalnej w Europie, z uwzględnieniem sytuacji na rynku ukraińskim. Konferencja organizowana jest w ramach istniejącej współpracy Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. Beketova w Charkowie oraz Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydarzenie poświęcone jest szeroko rozumianym zagadnieniom zarządzania i wprowadzania europejskich standardów do gospodarki ukraińskiej w oparciu o doświadczenia polskie i europejskie.

Jednym z wiodących tematów będzie problematyka przekształcania miast ukraińskich w nowoczesne struktury miejskie, efektywnie zarządzane o przyjaznej i funkcjonalnej architekturze, w których przestrzeń publiczna jest formą dialogu społecznego i podnosi jakość życia mieszkańców.

Property Journal jest patronem medialnym wydarzenia.

Organizatorzy:

Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI

Europejski Instytut Nieruchomości EIN-EPI

Miejsce:

Państwowy Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. A.N.

Beketova

ul. Rewolucji 12, 61002 Charków, Ukraina

Cel konferencji:

Zgłoszenie udziału w konferencji PL

Zgłoszenie udziału w konferencji UK

Zgłoszenie udziału w konferencji EN

Program Konferencji:

Dzień pierwszy – 28 maja – Czwartek

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji i serwis kawowy
10:00 – 10:30 Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie uczestników
Wystąpienie przedstawicieli Organizatorów i Patronów Honorowych:
Jacek Kolibski – Europejski Instytut Nieruchomości EIN-EPI, Warszawa
Jan Piekło – Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI, Warszawa
Stanisław Łukasik – Konsul Generalny RP w Charkowie
Prof. Władimir Babajew – Państwowy Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova, Charków
10:30 – 11:50 Wprowadzenie w problematykę Konferencji
Moderacja: Prof. Konstantin A. Mamonov (KNAME, Charków)

“UE-Ukraina: nowe standardy dla gospodarki ukraińskiej”
Oleg Dubish
, Wiceprezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarcze PUIG, Kijów

“Różnice we wzroście gospodarczym krajów i ich przyczyny”.
Prof. Leszek Balcerowicz, Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dyskusja

11:50 – 13:00 Sesja I – Europejskie standardy etyki w biznesie Moderacja: Natalia Bibik (KNAME, Charków)
 • ”System zarządzania etyką w biznesie” 
  Jacek Wojciechowicz, Rzecznik Etyki, Departament Zarządu i Strategii, PKP S.A., Warszawa
 • ”Społeczne i polityczne warunki zarządzania przedsiębiorstwami na Ukrainie” 
  Jacek Austen, Ekspert, Warszawa
 • ”Czego oczekuje polski inwestor od partnerów ukraińskich”
  Ireneusz Derek, Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Kijów

Dyskusja

13:00 – 13:20 Przerwa kawowa
13:20 – 14:40 Sesja II – Standardy europejskie na rynku nieruchomości, a logistyka finansowa
Moderacja: Janusz Lipiński (EIN-EPI, Warszawa)
 • ”Nowe regulacje europejskie w dziedzinie kredytów hipotecznych”
  Bolesław Meluch
  , Doradca Zarządu Związku Banków Polskich (ZBP), Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości EIN-EPI, Warszawa
 • ”Wykorzystanie doświadczeń polskich w zakresie ubezpieczeń mienia komunalnego i obiektów administracji lokalnej na Ukrainie”
  Maciej Szyszko
  , Prezes Zarządu PZU Ukraina, Zbigniew Szołyga, Dyrektor Generalny PZU Ukraina Life Insurance, Kijów
 • ”Sposoby finansowania inwestycji komunalnych oraz restrukturyzacyjnych mienia komunalnego w oparciu o doświadczenia polskie. Wsparcie kredytowe a fundusze pomocowe dla instytucji komunalnych i administracji lokalnej”
  Grzegorz Szatkowski
  , Pierwszy Vice-Prezes Zarządu, Damian Ragan, Vice-Prezes Zarządu, KredoBank S.A., Lwów

Dyskusja

19:00 – 22:00 Uroczysta kolacja

Dzień drugi – 29 maja – Piątek

9:30 – 10:00 Przywitanie i serwis kawowy
10:00 – 12:00 Sesja III – Dobre praktyki w rozwoju “inteligentnych miast” i obszarów metropolitarnych
Moderacja: Krzysztof Filcek (PAUCI, Warszawa)
 • “Krajowa polityka miejska a cele funduszy europejskich” 
  Janusz Sepioł, Senator RP, Kraków
 • „Rola badań naukowych w rozwoju regionalnym”
  Prof. Władimir Nikolajewicz Babajew, Rektor Państwowego Charkowskego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova, Charków
 • “Inteligentne budownictwo w inteligentnych miastach”
  Prof. Dr hab. inż. Jerzy Mikulik, Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
 • “Europejskie standardy w kształtowaniu lokalnej polityki energetycznej”
  Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko – Biała, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC), Wiceprezes Zarządu Europejskiej Sieci „Energy Cieties”, Kraków
 • “Finansowanie projektów ekologicznych i energooszczędnych”
  Jan Musiał, Zastępca Prezesa Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOSIGW), Kraków

Dyskusja

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa
12:20 – 13:40 Sesja IV – Innowacje, nowe technologie a standardy techniczne UE
Moderacja: Jacek Kolibski (EIN-EPI, Warszawa)
 • “Implementacja polityki energooszczędnej na Ukrainie”
  Svyatoslav Pavlyuk, Kluczowy ekspert Inicjatywy KE Porozumienie Burmistrzów Wschód, Lwów, Ukraina
 • “Wzorcowa rola sektora publicznego w promowaniu i realizacji europejskiej polityki efektywności energetycznej”
  Dr inż. Roman Babut, Doradca ds. Spraw Międzynarodowych Prezesa Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE S.A.), Warszawa
 • Wykład
  Yevhen Udod, Przewodniczący Dniepropetrowskiej Rady Regionalnej, Dniepropetrowsk, Ukraina

Dyskusja

13:40 – 14:20 Obiad
14:20 – 16:20 Sesja V – Rola organizacji pozarządowych w promocji innowacji w biznesie i budowaniu stabilnych, demokratycznych społeczeństw
Moderacja: Kostyantyn Ploskyi (PAUCI, Kijów)
 • „Rola NGO w innowacyjnym i konkurencyjnym rozwoju europejskich miast i regionów”
  Jan Piekło, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI w Warszawie
 • „Rola instytucji międzynarodowych w kształtowaniu rozwoju regionalnego”
  Stanisław Ginda, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego (EURADA), Bruksela, Belgia
 • “Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia zawodowe na polskim rynku nieruchomości: 25 lat kształtowania najlepszych standardów w warunkach gospodarki wolnorynkowej”
  Janusz Lipiński, Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości EIN-EPI / PSDR, Warszawa
 • Wykład
  Tatyana Gavrysh
  , Honorowy Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Charkowie
 • “Rola mieszkańców w kształtowaniu budżetu obywatelskiego i NGO-sów w wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie polskich miast”
  Jan Granat, Ekspert, Generalny Konsul RP w Charkowie (2010-2014), Warszawa

Dyskusja

16:20 – 16:40 Przerwa kawowa
16:40 – 17:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
– Jacek Kolibski
– Europejski Instytut Nieruchomości EIN-EPI, Warszawa
– Jan Piekło
– Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI, Warszawa
– Prof. Władimir Babajew
– Państwowy Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova, Ukraina

Program konferencji może ulec zmianie.

Kontakt z organizatorem:

Europejski Instytut Nieruchomości Fundacja z siedzibą w Warszawie

www.ein-epi.eu

Biuro Konferencji:

Europejski Instytut Nieruchomości
Odział w Krakowie

ul. Grzegórzecka 9/7, 31-532 Kraków, Polska

T/F: +48 12 294 02 75, E: info@ein-epi.eu

Jacek Kolibski, Dyrektor konferencji, М: + 48 601 423 630

Renata Talaga, Koordynator ds. organizacji konferencji, M: +48 606 119 400

 

Translate »