Miejsce Warszawy w światowym rankingu miast o najwyższej jakości życia

Według najnowszego raportu „Sustainable Cities Index“ opracowanego przez Arcadis, Warszawa zalicza się do 20 miast o najwyższej jakości życia na świecie. W rankingu ogólnym, który oprócz jakości życia uwzględniał także czynniki gospodarcze i środowiskowe, stolica Polski zajmuje

…37. pozycję. Pierwszych pięć miejsc w klasyfikacji ogólnej 100 metropolii zajmują Zurych, Singapur, Sztokholm, Wiedeń i Londyn.

Arcadis, globalna firma projektowo-doradcza, opublikowała raport o zrównoważonym rozwoju miast „Sustainable Cities Index 2016“ (SCI), który bada trzy fundamenty zrównoważonego rozwoju – społeczny („people”), środowiskowy („planet”) i gospodarczy („profit”). Celem raportu jest przekazanie ogólnego obrazu o stabilności gospodarczej, standardach środowiskowych i jakości życia w miastach. Pełny ranking został opracowany na podstawie 32 wskaźników i jest podzielony na klasyfikację ogólną, oraz na klasyfikacje w każdej z trzech kategorii.*

W tegorocznym raporcie o zrównoważonym rozwoju porównano dwa razy więcej miast niż w ubiegłym roku oraz rozszerzono liczbę kryteriów oceny. W związku z tym zmieniła się też kolejność miast w rankingu. Warszawa ujęta została w porównaniu miast po raz pierwszy i zajmuje 37. miejsce.

Na pierwszych miejscach rankingu SCI znalazły się miasta europejskie: do pierwszej dziesiątki weszły oprócz zajmującego pierwsze miejsce Zurychu również Sztokholm, Wiedeń, Londyn, Frankfurt, Hamburg, Praga i Monachium. Miasta amerykańskie uplasowały się głównie w środku stawki. Sytuacja w Azji jest zróżnicowana. Niektóre metropolie, takie jak Singapur (2. miejsce), Seul (7. miejsce) i Hong Kong (16. miejsce) zajmują w rankingu czołowe miejsca, natomiast inne wypadają znacznie słabiej. Ostatnie miejsca zajmują głównie miasta w Indiach, Chinach oraz w państwach afrykańskich.

Standard życia w Warszawie stale rośnie

W kategorii zrównoważonego rozwoju społecznego („people”) Warszawa zajmuje bardzo dobre 15. miejsce, i tym samym wyprzedza między innymi Paryż, Madryt i Kopenhagę. Stolica Polski wysokie noty dostała zwłaszcza za stosunkowo niskie koszty życia oraz korzystną strukturę demograficzną. W kategorii zrównoważonego rozwoju ekonomicznego („profit”) Warszawa znalazła się na 36. pozycji, sąsiadując z takimi miastami jak Sydney, Madryt czy Toronto. „Wraz z pozytywnym rozwojem gospodarczym standard życia w Warszawie będzie nadal rósł”, mówi Marcin Klammer, CEO w Arcadis Polska.

Jedynie w kategorii warunków środowiskowych Warszawa zajmuje dalsze, 54. miejsce, które wynika przede wszystkim z niewystarczającej powierzchni terenów zielonych oraz z zanieczyszczenia powietrza.

„Raport pokazuje, że wszystkie miasta mają swoje wyzwania”, podkreśla Marcin Klammer. „Żadne z nich nie jest w pełni zrównoważone, każde ma własne słabości. Warszawa ma duży potencjał na poprawienie swojej pozycji w kolejnych latach, zwłaszcza w obszarze ochrony środowiska”. Dla prezydentów miast i burmistrzów raport jest również doskonałą okazją do porównania z miastami na podobnym etapie rozwoju, które znajdują się w innych krajach.

Zrównoważony rozwój wymaga więcej innowacji

W rankingu ogólnym miasta kanadyjskie, europejskie i australijskie zajmują lepsze miejsca niż miasta w USA. „Mniej szans na zajęcie dobrego miejsca miały miasta na kontynencie afrykańskim i azjatyckim, ponieważ są o wiele bardziej dotknięte skutkami zmian klimatycznych, dynamicznej urbanizacji i braku kapitału niż Europa, Australia czy Ameryka Północna”, przyznaje John Batten, Global Cities Director w Arcadis. „Dlatego osiągnięcie wyśrubowanych celów zrównoważonego rozwoju jest dla tych miast znacznie trudniejsze.”

* Raport wykonała firma Arcadis we współpracy z londyńskim Centre for Economics and Business Research (CEBR).

W trzech kategoriach „środowisko” („planet”), gospodarka („profit”) i „jakość życia” („people”) porównano 100 miast według zestawu różnych kryteriów. W kategorii „środowisko” badano dane dotyczące zagrożeń dla środowiska, zużycia energii oraz wykorzystania energii odnawialnych, zarządzania zasobami, emisji CO2 oraz jakości wody pitnej. W kategorii „gospodarka” miasta oceniane były na podstawie kryteriów ekonomicznych, takich jak dochód na osobę, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, infrastruktura, dostęp do sieci i zatrudnienie, tym samym oceniając stabilność gospodarczą. Kategoria „ludzie” zajmuje się takimi obszarami jak edukacja, zdrowie, demografia, przestępczość, podział dochodu, koszty utrzymania oraz równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

W raporcie SCI wykorzystano dane z różnych źródeł, w tym z danych ONZ, WHO oraz Banku Światowego. Pełny tekst raportu można znaleźć tutaj: https://www.arcadis.com/pl/polska/perspektywy/2016/ranking-miast-zrownowazonych-2016/

Sustainable Cities Index 2016

Miejsca 1 – 10 Miejsca 90 – 100
1. Zurych 91. Bengaluru
2. Singapur 92. Mumbaj
3. Sztokholm 93. Chengdu
4. Wiedeń 94. Wuhan
5. Londyn 95. Kapsztad
6. Frankfurt 96. Manila
7. Seul 97. New Delhi
8. Hamburg 98. Nairobi
9. Praga 99. Kair
10. Monachium 100. Kalkuta

 

fot. archiwum

Translate »