Najlepsze Miejsce Pracy IT w Polsce

Tytuł „Najlepsze Miejsce Pracy IT w Polsce” otrzymała po raz trzeci z rzędu firma Sii. Wyniki ogłoszono na podstawie badania AudIT prowadzonego przez Tygodnik „Computerworld” i firmę TNS. Największy w Polsce oddział Sii w Polsce znajduje się w Olivia Business Centre w Gdańsku.

Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie anonimowej ankiety, badającej satysfakcję z pracy, poziom zaangażowania pracowników i czynniki motywacyjne. Z badania wynika, że pracownicy Sii to entuzjaści, którzy silnie identyfikują się z firmą, wierzą w jej przyszłość i motywują do pracy kolegów. Indeks TRI*M, obrazujący satysfakcję z miejsca pracy, wynosi w Sii 87 i należy do ścisłej czołówki wśród wszystkich przebadanych pracowników IT w Polsce. Wśród aspektów dobrze ocenianych są m.in. pewność zatrudnienia, efektywność współpracy w zespole, a także uczciwość w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

fot. materiały prasowe

Translate »