NBP nie zmienia stóp procentowych, ale banki już tak

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że w październiku 2016 stopy procentowe w Polsce pozostaną na poziomie obowiązującym od marca 2015 r. Expander zwraca jednak uwagę, że od tego czasu ustalane przez banki oprocentowanie oferowanych lokat czy kredytów ulegało zmianom i to niestety zwykle na niekorzyść klientów.

Podstawowa stopa procentowa NBP od marca 2015 r. pozostaje na najniższym w historii poziomie 1,5%. Co jakiś czas pojawiają się spekulacje dotyczące jej obniżenia lub terminu, kiedy można spodziewać się podwyżek. Najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że w tym, a być może także i w całym przyszłym roku pozostaną one niezmienione.

Odsetki z lokat maleją

Stopy procentowe NBP wpływają oczywiście na oprocentowanie lokat czy kredytów oferowanych nam przez banki. Nie jest to jednak jedyny czynnik. Dla przykładu, na wysokość odsetek z depozytów bankowych wpływa także zapotrzebowanie banków na kapitał czy konkurencja na rynku. Niestety te elementy w ostatnim czasie nie sprzyjały oszczędzającym. Akcja kredytowa co prawda rośnie, ale nieznacznie, a więc instytucje finansowe nie mają powodu, aby rywalizować o nasze oszczędności. Poza tym na rynku jest coraz mniej banków, gdyż te słabsze są przejmowane przez silniejsze instytucje.

W rezultacie, choć od marca ubiegłego roku stopy NBP się nie zmieniały, to oprocentowanie lokat spadało. Jeszcze w kwietniu 2015 r. średnio wynosiło 1,91%, w sierpniu br. już tylko 1,61% (wg. danych NBP). Początkowo nie powodowało to jednak spadku zainteresowania lokatami. Od lutego 2016 r. wartość tych produktów o terminie do 2 lat zaczęła jednak maleć i we wrześniu była już o 6,1 mld zł niższa niż w lutym.

Wzrosło oprocentowanie kredytów hipotecznych

Również w przypadku kredytów hipotecznych nastąpiły negatywne dla klientów zmiany oprocentowania. Według danych NBP ich średnie oprocentowanie wzrosło z 4,24% w kwietniu 2015 r. do 4,48% w sierpniu br. W tym przypadku głównymi przyczynami zmian było wprowadzenie podatku bankowego oraz wyższe koszty składek na BFG, wywołane upadłością SKOK-ów i SK Banku. Trzeba jednak dodać, że w tej sytuacji pogorszenie warunków oferty nie spowodowało spadku zainteresowania. Wartość kredytów hipotecznych udzielonych np. w pierwszej połowie 2016 r., jest o 5,3% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ze względu na wyczerpanie pieniędzy na dopłaty z programu „Mieszkanie dla młodych”, drugie półrocze może jednak nie być już tak dobre.

Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych spadło, ale…

Teoretycznie dobrą informacją jest spadek oprocentowania kredytów konsumpcyjnych z 8,6% do 7,79%. W rzeczywistości koszt takich zobowiązań niemal się nie zmienił w porównaniu z kwietniem 2015 r. Spadek oprocentowania został bowiem zrekompensowany wzrostem prowizji i innych kosztów. Dane NBP pokazują, że rzeczywiste oprocentowanie, które uwzględnia wszystkie koszty, nie zmieniło się w porównaniu z kwietniem 2015 r. W tym przypadku wartość udzielonych kredytów również rośnie, jednak tempo wzrostu w tym roku jest jeszcze niższe. Według BIK, w pierwszym półroczu ich wartość była tylko o 1,3% wyższa niż przed rokiem. Niestety nic nie wskazuje więc na to, aby w najbliższym czasie poprawiła się oferta lokat czy kredytów.

Jarosław Sadowski

Główny analityk Expandera

fot. archiwum

Translate »