Niech rośnie nasza eko-świadomość: budki lęgowe i hotele dla owadów

14 czerwca w hotelu Holiday Inn w Józefowie k/Warszawy pracownicy firmy Cushman & Wakefield pogłębiali swoją wiedzę na temat ekosystemu, czyli współzależności środowiska i organizmów. Podczas zajęć integracyjnych dowiedzieli się o roli owadów w naszym życiu, a dzięki budowie budek lęgowych, karmników i domków dla ptaków oraz owadów, próbowali poprawić stan lokalnego ekosystemu, a w konsekwencji – całej otaczającej nas przyrody.

Wszystkie organizmy współegzystują na Ziemi w wielu różniących się od siebie środowiskach i tworzą bardzo skomplikowane zespoły, zwane ekosystemami. Ekosystem składa się z czynników środowiska nieożywionego oraz gatunków, które to środowisko zamieszkują. Wszystkie elementy ekosystemu są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają.

Las stanowi idealny przykład naturalnie ukształtowanego i stabilnego ekosystemu lądowego. Obecna tu roślinność każdego roku produkuje ogromne ilości pożywienia dla wielu gatunków zamieszkujących ten ekosystem organizmów. Roślinożerne bezkręgowce, które zamieszkują glebę, ściółkę oraz powierzchnię roślin są pokarmem dla większych drapieżników, np. pająków, owadów, drobnych gryzoni i ptaków. Na te zwierzęta z kolei polują większe drapieżniki: lisy, wilki, myszołowy. Każdy gatunek ma swoje miejsce w strukturze lasu i powiązany jest wieloma zależnościami ze swoim środowiskiem i innymi gatunkami.

Cushman & Wakefield od trzech lat publikuje raport na temat prowadzonych działań w zakresie CSR. Firma uznawana jest za jednego z liderów w propagowaniu zrównoważonego rozwoju, zarządzania zasobami energii, etycznego postępowania w biznesie i promowania różnorodności. W ramach lokalnych inicjatyw, każdy region prowadzi własną politykę CSR, jednak jej cel jest podobny – pomoc oraz wsparcie programów wpływających na zdrowie i ochronę środowiska.

W Polsce firma angażuje się lub inicjuje różne aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z takich akcji została przeprowadzona podczas ostatnich zajęć integracyjnych w podwarszawskim Józefowie. Pracownicy Nadleśnictwa w Celestynowie wyjaśnili m.in. rolę owadów w naszym życiu, a pracownicy Cushman & Wakefield, dzięki budowie budek lęgowych, karmników i domków dla ptaków i owadów, próbowali poprawić stan lokalnego ekosystemu, a w konsekwencji – całej otaczającej nas przyrody.

– Przy okazji każdych zajęć integracyjnych staramy się przekazywać pracownikom wiedzę na temat celu prowadzonych przez nas działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasi koledzy i koleżanki tym razem zaangażowali się w budowę budek dla ptaków z Celestynowa i okolic. Inicjatywę poprzedziła prelekcja na temat wykorzystania ptasich nieruchomości, np. jako budek lęgowych. Pracownicy mogli również dowiedzieć się, czym są hotele dla owadów, gdzie je można najczęściej spotkać i kto jest ich lokatorem. O profesjonalne wprowadzenie zadbali strażnicy leśni z Nadleśnictwa w Celestynowie – podkreśla Kinga Bloch, Partner, dyrektor ds. personalnych, Cushman & Wakefield.

fot. materiały prasowe

Translate »