Niemieckie fundusze otwarte sprzedają mniej nieruchomości przy niższym dyskoncie

W pierwszej połowie bieżącego roku niemieckie fundusze otwarte sprzedały nieruchomości o wartości 1,7 mld euro w porównaniu z 5,1 mld euro w 2014 r. Dyskonto w stosunku do wartości księgowej wynosi 4% w porównaniu z 13% rok wcześniej. Do 2017 r. sprzedane zostaną aktywa w Europie o wartości 9 mld euro, głównie w Niemczech, Francji i krajach Beneluksu.

Z najnowszego raportu opublikowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield wynika, że w pierwszej połowie 2015 r. niemieckie fundusze otwarte sprzedały nieruchomości komercyjne o wartości 1,7 mld euro przy średnim dyskoncie w stosunku do wartości księgowej wynoszącym 4%. W wyniku procesu likwidacji niemieckich funduszy otwartych, które będą zmuszone upłynnić do 2017 r. aktywa o wartości 9 mld euro, rośnie podaż produktów inwestycyjnych w wielu krajach.

Niemieckie fundusze otwarte ulokowały w nieruchomościach na całym świecie 82 mld euro, przy czym do 2017 r. osiemnaście funduszy rozpoczynających etap likwidacji planuje sprzedać aktywa o wartości prawie 10 mld euro (niemal 12%). Zdecydowana większość nieruchomości podlegających upłynnieniu (9 mld euro) znajduje się na terenie Niemiec (31%), krajów Beneluksu (26%) oraz Francji (18%).

Od 2012 r. wartość aktywów sprzedanych przez likwidowane niemieckie fundusze otwarte osiągnęła już poziom 14 mld euro. W ostatnich dwóch kwartałach 2014 r. odnotowano szybki wzrost transakcji, ale w pierwszej połowie bieżącego roku wartość zawartych transakcji sprzedaży wyniosła tylko 1,7 mld euro, czyli nieznacznie mniej niż średnia półroczna (2 mld euro) notowana od 2012 r.

Zmienia się struktura geograficzna sprzedaży, co odzwierciedla aktywne podejście funduszy do zarządzania procesami sprzedaży i ich umiejętność wykorzystywania aktualnych warunków rynkowych. Tak jak w drugiej połowie 2014 r., także w pierwszym półroczu bieżącego roku aktywa były upłynniane głównie w Niemczech (910 mln euro) i Wielkiej Brytanii (500 mln euro). Natomiast wartość aktywów sprzedanych na pozostałych rynkach gwałtownie się zmniejszyła – z 1,9 mld euro w latach 2013 i 2014 do zaledwie 250 mln euro.

W pierwszej połowie 2015 r. zmniejszył się wolumen sprzedaży, ale likwidowane fundusze były w stanie uzyskać znacznie lepsze ceny niż na początku procesu likwidacji. Dyskonto wynoszące 13% w transakcjach sprzedaży w 2014 r. zmniejszyło się w ostatnich sześciu miesiącach do 4%.

Magali Marton, dyrektor działu badań w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield, powiedziała: „Niemieckie fundusze otwarte wyraźnie zyskały na boomie na rynku inwestycyjnym w Europie i potrafią lepiej pokierować sprzedażą swoich aktywów. Uzyskane ceny w stosunku do wartości księgowych zależą od lokalizacji. W krajach Beneluksu fundusze sprzedają z dyskontem 26%, a w Wielkiej Brytanii premia sięga 47%, przy średnim dyskoncie w przypadku aktywów niemieckich wynoszącym 6%. Przewidujemy wzrost sprzedaży w ostatnich miesiącach bieżącego roku i w 2016 r. Niemieckie fundusze otwarte będą czynnie angażować się w proces likwidacji, aby uzyskać optymalną cenę za aktywa. Nadal posiadają aktywa w Europie o wartości 9 mld euro, głównie w Niemczech, w krajach Beneluksu i we Francji”.

Translate »