Nowi najemcy na dachu katowickiego biurowca

Kilka tysięcy pszczół znalazło swój nowy dom w miejscu, które jeszcze 10 lat temu kojarzone było wyłącznie z poprzemysłową degradacją środowiska oraz krajobrazu.

Pszczoły mają stać się symbolem zmian, które przyniósł północnej części Katowic kompleks biurowy o najwyższych współczynnikach efektywności energetycznej, komfortowych i przyjaznych warunkach pracy oraz zastosowanych rozwiązaniach prośrodowiskowych.

Pszczele rodziny trafiły do GPP z pasieki Wiesława Londzina z Zabrzegu. To pszczoły miodne rasy Carnica. Charakteryzują się łagodnością, wysoką miodnością i niską skłonnością do rojenia (podziału na kolejne rodziny), co zapewnia utrzymanie silnych rodzin w przyszłości. Pszczoły w GPP nie będą przesadnie „eksploatowane”, hodowla nie jest nastawiona na produkcję miodu, ma przede wszystkim wpisywać się w metamorfozę otoczenia oraz stanowić jeden z symboli tego zielonego kompleksu. Pośrednio, pszczoły wpiszą się również w szerszy proces podnoszenia bioróżnorodności oraz wartości ekologicznej otoczenia kompleksu.

– Przez wiele lat naszym priorytetem było „wyrwanie” tego zdegradowanego terenu z niebytu w jakim trwał przez ponad dekadę. Przyświecały nam dwa główne cele. Pierwszy – kreować przestrzeń biurowo-biznesową przyjazną ludziom, którzy spędzają w niej ogromną część swojego życia. Drugi – stosować najbardziej innowacyjne rozwiązania w obszarze racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji emisji wszelkich zanieczyszczeń. Teraz coraz aktywniej spoglądamy dookoła w wymiarze ekologicznym, angażując się w metamorfozę terenów, które nas otaczają. Pszczoły mają stać się swoistym testerem tego, jak sobie radzimy z niełatwym wyzwaniem sensownego zagospodarowania tych terenów – podsumowuje Mirosław Czarnik, prezes zarządu GPP Business Park.

Projekt pasieki realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Jego koordynatorem jest dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Celem włączenia GPP do projektu prowadzonego przez naukowców z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska jest poszerzenie grupy pszczelich rodzin poddanych szczegółowym badaniom, skupionym wokół zagadnień stresu środowiskowego.

Poza doradztwem w uruchomieniu pasieki, przedstawiciele uczelni wspierają również swoją wiedzą i doświadczeniem proces kreowania zielonych przestrzeni na terenie kompleksu, które mają stworzyć optymalne warunki do rozwoju i pracy z korzyścią dla wszystkich.

– Wspierając przedstawicieli GPP Business Park w pomyśle stworzenia pasieki myśleliśmy przede wszystkim o otoczeniu oraz wzajemnych relacjach między centrum biznesowym a zagospodarowywanymi właśnie terenami zielonymi. Cieszymy się, że wszelkie związane z tym prace realizowane są w zgodzie z promowanym przez nas „ABC przestrzeni przyjaznej zapylaczom”. Chcielibyśmy, aby ten krótki zbiór zasad przyświecał wszystkim, którzy – na duża i małą skalę – zaangażowani są w kreowanie zielonych przestrzeni – podkreśla Mgr Łukasz Nicewicz, członek zespołu Uniwersytetu Śląskiego, który bezpośrednio wspierał powstanie pasieki.

ABC przestrzeni przyjaznej zapylaczom

 1. Staraj się sadzić jak najwięcej roślin miododajnych, najlepiej o zróżnicowanych okresach kwitnienia.
 2. W przypadku małych przestrzeni (osiedla, place, ulice) stosuj kwitnące odmiany drzew o pokroju kolumnowym, np. lipy, zamiast roślin wiatropylnych.
 3. Nowoczesny projekt nie oznacza rezygnacji z roślin kwitnących.
 4. Rośliny dobieraj z głową – zmniejszy to ilość stosowanych pestycydów oraz koszty pielęgnacji, a zwiększy różnorodność fauny.
 5. Grupuj rośliny – ułatwi to zapylanie i wprowadzi wrażenie ładu przestrzennego.

6 zasad współżycia z pobliską pasieką

 1. Nie zbliżaj się do ula bez potrzeby. Pszczoły denerwują się prawie wyłącznie wtedy, kiedy zagrożone jest ich domostwo.
 2. Gdy masz powód, aby przebywać w sąsiedztwie ula nie używaj intensywnych perfum, w szczególności o nucie kwiatowej. Pszczoły drażni również zapach środków chemicznych oraz ludzkiego potu.
 3. Nie zabijaj pszczół! Pomijając, że to akt bezmyślnego wandalizmu, to dodatkowo rozgnieciona pszczoła może zwabić pozostałe z rodziny „na ratunek”.
 4. Pszczoły „nie lubią” włosów oraz włochatych ubrań, jeśli musisz zbliżyć się do ula, zakryj szczególnie głowę.
 5. Unikaj przesadnego hałasu, nie generuj drgań oraz wibracji w bezpośrednim sąsiedztwie uli.
 6. Pszczoły mogą być rozdrażnione w przypadku gwałtownych zmian pogody oraz nagłej utraty pożytku – na przykład po wykoszeniu łąki, która stanowiła ich rezerwuar pożywienia.

Certyfikat BREEAM
Dbałość o bezpośrednie sąsiedztwo nowego biurowca Bloch, wynikająca ze społecznej odpowiedzialności inwestora, idzie w parze z procesem certyfikacji budynku w ramach metodologii BREEAM. Podobnie jak 3 wybudowane wcześniej biurowce GPP Business Park, także najnowszy ubiega się o najwyższy poziom certyfikacji. Wśród ocenianych aspektów ważną rolę pełnią kryteria prośrodowiskowe. W ramach zaplanowanych działań – obok pasieki – nasadzono dobrane do warunków siedliskowych, ale również nawiązujących do historii miejsca gatunków roślin, a także zainstalowano budki dla ptaków, nietoperzy oraz domki dla owadów. Wszystkie dachy biurowców pokryte zostały roślinami, głównie rozchodnikami (zielone dachy), a na jednym z nich powstała pasieka. W realizację działań zwiększających różnorodność biologiczną zaangażowali się pracownicy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

– Wsparcie zespołu pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego skupiało się przede wszystkim na takim ukierunkowaniu zmian towarzyszących inwestycji, aby podnieść bardzo niską wartość ekologiczną tych terenów. Nie mniej ważne jest wzbogacenie różnorodności biologicznej przedmiotowego obszaru przy jednoczesnym uniknięciu wprowadzania inwazyjnych gatunków fauny i flory – zauważa dr hab. Edyta Sierka, autorka Raportu środowiskowego na potrzeby certyfikacji BREEAM, przygotowanego wraz dr hab. Adamem Rostańskim.

Certyfikat BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method) to najbardziej ceniona w Europie metoda oceny budynków pod kątem ich przyjazności dla środowiska przyrodniczego oraz komfortu przyszłego użytkownika, wyznaczająca jednocześnie standardy dla zrównoważonego projektowania. Metoda została ustanowiona przez organizację Building Research Establishment (BRE) w Wielkiej Brytanii w 1990 r.

– Budynki poddane wielokryterialnej ocenie otrzymują certyfikat potwierdzający w jakim stopniu uwzględnione zostały wymagania uznane przez BRE za ważne dla funkcjonowania budynku w jego otoczeniu. Ocena „Outstanding” jaką otrzymał biurowiec GPP – budynek Goeppert-Mayer- jest najwyższą, dostępną w systemie BREEAM. Otrzymanie tak wysokiej oceny wymaga spełnienia ponad 85% wszystkich wymagań certyfikacji, zapewniających dbałość o środowisko naturalne oraz zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektu. To wyjątkowo ważne dla nas, ale również naszych najemców, firm które w swych decyzjach biznesowych, również dotyczących najmu powierzchni, kierują się ideą zrównoważonego rozwoju – podkreśla Mirosław Czarnik, Prezes Zarządu GPP Business Park.

fot. materiały prasowe

 

 

Translate »