Obligacje Ghelamco także dla indywidualnych inwestorów

Po kilkunastu emisjach obligacji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych, Grupa Ghelamco, jeden z największych polskich deweloperów wychodzi z ofertą do inwestorów indywidualnych. Oferta przeprowadzana jest w ramach II Programu Publicznych Emisji Obligacji o łącznej wartości do 250 mln zł. Nowy kierunek pozyskiwania finansowania związany jest z dynamicznym rozwojem Grupy, a wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektów w sektorze nieruchomości na terenie Polski.

Pierwsza oferta obejmie 500 000 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji ustalona została na poziomie 100 zł i będzie ona stała w całym okresie sprzedaży. Odsetki od obligacji będą płacone co pół roku. Oprocentowanie oferowane przez Spółkę jest oparte o stopę WIBOR 6-miesięczny, powiększoną o marżę w wysokości 3,50%. Oferowane papiery zostaną wyemitowane na 4,5 roku z terminem wykupu przypadającym w czerwcu 2019 roku. Zabezpieczenie obligacji stanowi poręczenie firmy Granbero Holdings Limited, kontrolującej wszystkie spółki projektowe Grupy Ghelamco w Polsce. Zapisy na obligacje Ghelamco Invest sp. z o.o., kierowane do inwestorów indywidualnych potrwają od 26 listopada do 9 grudnia 2014 roku. Intencją Spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jeszcze w 2014 roku.

 

Translate »