Ożywienie na rynku branży gastronomicznej w Polsce

Rok 2011 był przełomowy dla rynku branży gastronomicznej, ponieważ przyniósł pierwsze oznaki wzrostu od początku kryzysu finansowego. Sam segment rynku restauracyjnego wzrósł o 0,8%, a był to najniższy wzrost wśród trzech segmentów HoReCa. Dalsza poprawa rynku jest spodziewana w bieżącym roku.

Według szacunków PMR, wartość rynku restauracyjnego (Re), obejmującego takie segmenty jak restauracje, pizzerie, bary szybkiej obsługi, kawiarnie i bary alkoholowe (puby/kluby), po raz pierwszy od wystąpienia kryzysu finansowego wzrosła o 0,8% w 2011 r. i wyniosła 18,3 mld zł. „Czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na wzrost obrotów były poprawiające się nastroje konsumenckie, zwłaszcza w pierwszej połowie 2011 roku, korzystniejsze warunki pogodowe niż w roku 2010 oraz brak niesprzyjających sprzedaży zdarzeń losowych (katastrofa, powodzie), które silnie wpłynęły na handel detaliczny w Polsce rok wcześniej. Kolejnym pozytywnym aspektem były zwiększone budżety reprezentacyjne klientów biznesowych”, wyjaśnia Jarosław Frontczak, analityk handlu detalicznego w PMR i autor raportu.

Do czynników negatywnie rzutujących na sytuację na rynku restauracyjnym trzeba zaliczyć podwyżki cen towarów i produktów spożywczych, wciąż trudną sytuację w strefie euro i pogorszenie nastrojów konsumenckich od lipca 2011 r. „W zeszłym roku dało się także zaobserwować rosnącą konkurencyjność na rynku restauracji oraz spadek liczby lokali niezrzeszonych w sieciach. Choć średnie obroty były nieco wyższe, to należy zauważyć, że restauratorzy są zmuszani do ograniczania wydatków w związku ze wzrostem kosztów i ciągle dość niskim średnim rachunkiem”, dodaje Jarosław Frontczak. Wartość rynku nie tylko nie podniosła się do poziomu sprzed kryzysu, ale także nie przekroczyła wartości z 2009 r.

Porównując wyniki badania przeprowadzonego wśród 600 placówek gastronomicznych na potrzeby raportu Rynek HoReCa w Polsce 2012 z badaniem przeprowadzonym rok wcześniej[1], widać poprawę sytuacji w przychodach restauratorów. Co trzeci lokal osiągnął przychód w wysokości do 50 tys. zł (spadek o 15 p.p. w stosunku do badania z 2011 r.), co piąty od 51 do 100 tys. zł (bez zmian) i również co piąty od 101 do 250 tys. zł (wzrost o 4 p.p.). Jeden na dziesięć lokali odnotował przychód w przedziale 251-500 tys. zł (także wzrost o 4 p.p.). Udział lokali o przychodach rzędu 501 tys.-1 milion zł wzrósł ponad dwukrotnie z poziomu 4% za 2010 r. do 9% w najnowszej edycji badania.

Badanie zrealizowane przez PMR Research wśród 600 placówek gastronomicznych w Polsce w lutym 2012 r. Badanie zostało przeprowadzone techniką telefonicznego wywiadu wspomaganego komputerowo (CATI) przez ankieterów PMR wśród właścicieli lub menadżerów lokali. Porównanie dotyczy danych zebranych w analogicznym badaniu przeprowadzonym rok wcześniej na potrzeby raportu „Rynek HoReCa w Polsce 2011”.

źródło: Property Journal  8-9/2012

 

Translate »