Pascal 2015 dla BuroHappold Engineering

Stowarzyszenie Polska Wentylacja przyznało zespołowi BuroHappold Engineering nagrodę Pascal 2015 za projekt instalacji nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

3 marca 2015r. Stowarzyszenie Polska Wentylacja po raz pierwszy uhonorowało wiodące biura projektów realizujące instalacje wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia budynków. Ideą Nagród Stowarzyszenia Polska Wentylacja Pascal 2015 jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, uhonorowanie osób i firm będących autorami instalacji za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową. Celem Nagród Pascal 2015 jest również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane.

Pascal - BHTomasz Trusewicz, dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja: „Projekt nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zwrócił uwagę Kapituły Nagród Pascal ze względu na dopasowanie systemu HVAC do wysokich wymagań architektonicznych obiektu, autorskie rozwiązania konstrukcji nawiewników powietrza wykonanych z drewna, najwyższy europejski poziom parametrów akustycznych, system magazynowania chłodu znacząco zmniejszający zapotrzebowanie na chłód i pozwalający wykorzystać go w momencie wysokich chwilowych obciążeń cieplnych (np. podczas koncertów) oraz szereg rozwiązań racjonalizujących zużycie energii – zastosowanie technologii free-cooling, wysokosprawny odzysk ciepła, zaawansowany system BMS, oraz pełne opomiarowanie zużycia energii. Umiejętne wykorzystanie najnowszych technologii oraz całościowe podejście do zagadnień komfortu i racjonalnego użytkowania energii zaowocowało powstaniem budynku przyjaznego użytkownikom oraz środowisku.”

Paweł Lisiak, projektant i koordynator instalacji sanitarnych, BuroHappold: „Nagroda Pascal 2015 to dla nas zaszczyt, szczególnie, że została ona przyznana przez grono specjalistów z branży instalacyjnej w Polsce. Projekt NOSPR był ciekawym wyzwaniem i teraz mamy ogromną satysfakcję, że nasze rozwiązania inżynieryjne zostały docenione przez środowisko branżowe.”

Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, prestiżowy obiekt ze światowej klasy salą koncertową jest obecnie jedną z najważniejszych inwestycji kulturalnych w Polsce. Akustyka wnętrza sali spełnia najwyższe standardy, opracowane przez firmę Nagata Acoustics. W celu ich zagwarantowania został stworzony model fizyczny sali w skali 1:10, który posłużył do laboratoryjnego potwierdzenia akustyki wnętrza, opracowanej wstępnie na bazie modelu komputerowego.

Firma BuroHappold zastosowała wysokiej klasy rozwiązania w zakresie instalacji, które pozwoliły spełnić wymogi akustyczne. Zredukowano do minimum poziom hałasu emitowanego przez urządzenia wentylacyjne, aby nie zakłócały one koncertów oraz nagrań studyjnych. W tym celu wentylatornię przeniesiono poza budynek główny, a w studiu nagrań zastosowano drewniane nawiewniki wyporowe, wykonane specjalnie na potrzeby tego obiektu. Rozprowadzenie mediów zaprojektowano w pilastrach elewacyjnych, co ograniczyło do minimum przenoszenie hałasu między pomieszczeniami. Salę koncertową otoczono atrium oraz pomieszczeniami pomocniczymi – salami prób, garderobami i salą kameralną dla ok. trzystu osób – mając na uwadze jej odizolowanie od hałasu z zewnątrz. Inżynierowie BuroHappold zastosowali także rozwiązania umożliwiające ścisłą kontrolę wilgotności powietrza w sali koncertowej, co było szczególnie istotne z uwagi na znajdujące się w niej instrumenty muzyczne.

fot. materiały prasowe