PKB w I kwartale 2015

Według danych GUS, poziom PKB (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) – w I kwartale 2015 wyniósł 3,5% porównując rok do roku, wobec 3,3% w poprzednim kwartale. GUS podał w komunikacie, że dane mają charakter wstępny i mogą być skorygowane z chwilą opracowania właściwego szacunku PKB za I kwartał 2015 r., który będzie opublikowany 29 maja.

Translate »