PKB za 2013 rok

Według wstępnych szacunków GUS, polski PKB w 2013 roku urósł o 1,6% w porównaniu do 2012 – licząc w cenach stałych roku poprzedniego. Wynik jest lepszy niż wynosiły prognozy, zakładające wzrost o 1,5%. Na wynik ten największy wpływ miały: dodatni eksport oraz krajowy popyt konsumpcyjny.

pkb 2013_gus

źródło: GUS

Translate »