Podatek od nieruchomości za garaże nie będzie podwyższony

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zrezygnowało z podwyżki stawki podatku od nieruchomości za garaże. A miała to być bardzo wysoka podwyżka – z obowiązujących maksymalnie 0,74 zł / m kw. do maksymalnie 7,73 zł / m kw. Projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym przekazany do Sejmu nie zawiera jednak zmian stawek podatku.

Określa natomiast zasady opodatkowania współwłasności garażu, na co z niecierpliwością czekało wielu właścicieli miejsc postojowych pod budynkami mieszkalnymi, będących w świetle prawa współwłaścicielami nieruchomości. Projekt przewiduje zlikwidowanie zasady odpowiedzialności solidarnej i opodatkowanie według rzeczywistych udziałów w nieruchomości, czyli w częściach ułamkowych garażu. Stawki podatku pozostają nie zmienione, czyli na poziomie do 0,74 zł /mkw. maksymalnie.

Translate »