Polaków coraz mniej, ale żyją dłużej

Według najnowszych szacunkowych danych GUS, w końcu 2013 roku ludność Polski liczyła 38,496 miliona osób, tj. o około 37 tysięcy mniej niż w 2012 roku. Daje to nam 33 miejsce wśród krajów świata oraz 6 w Unii Europejskiej. Pod względem gęstości zaludnienia należymy do średnio zaludnionych państw europejskich – na 1 km2 powierzchni mieszkają 123 osoby, w tym: w miastach ok. 1082, na terenach wiejskich 52. Ludność miejska stanowi 60,5% i zmalała o prawie 1,5% od 2000 roku na rzecz ludności wiejskiej, zwłaszcza zamieszkałej w sąsiedztwie miast. 2013 rok jest już drugim z kolei, gdy zmniejsza się liczba ludności – odnotowano ujemny przyrost naturalny w wyniku mniejszej liczby urodzeń i rosnącej liczbie zgonów. W 2013 roku urodziło się 372 tys. dzieci, tj. o 0,3‰ mniej niż rok wcześniej, a zmarło 387 tys. osób czyli o ponad 2 tys. więcej niż w 2012 roku: 53% spośród nich stanowili mężczyźni. W ogólnej liczbie ludności 52% to kobiety; średnio na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Jednak gdy weźmie się pod uwagę grupy wiekowe, to na 100 mężczyzn w wieku do 48 lat przypada tylko 99 kobiet, a w grupie powyżej 70 lat – na 100 panów przypada 180 pań. Statystyczny mieszkaniec Polski ma 38,7 lat (mediana wieku) – mężczyźni 37 lat, kobiety 40,5 lat (w wyniku dłuższego życia). Pocieszające, że długość życia zwiększa się – od 2000 roku przybyło nam średnio 3 lata.

przyrost naturalny w Polsce_2013_GUS_1

Translate »