Polnord zwiększa sprzedaż

Od początku 2015 roku do końca marca na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych Polnord sprzedał 344 lokale. Wynik jest lepszy od wypracowanego w I kwartale 2014 roku o 12 proc. Ponadto w I kwartale 2015 r. Polnord przekazał klientom 250 lokali, najliczniejsze wydania mieszkań miały miejsce w inwestycjach deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście i Szczecinie.

– Wynik sprzedaży mieszkań, osiągnięty w pierwszym kwartale tego roku, oceniam bardzo dobrze. Niskie stopy procentowe, stabilne ceny oraz program „Mieszkanie dla Młodych” przyczyniają się do utrzymywania dobrej koniunktury na rynku. Polnord będzie kontynuował dotychczasową strategię powiększania oferty i sprzedaży mieszkań – powiedział Piotr Wesołowski, prezes zarządu Polnord S.A.

Polnord w tym roku chce osiągnąć sprzedaż na poziomie ok. 1500 mieszkań. Spółka do końca roku planuje uruchomić 20 nowych inwestycji mieszkaniowych lub kolejnych etapów realizowanych projektów i wprowadzić na rynek 2,5 tys. mieszkań.

Jednocześnie w I kwartale 2015 roku Polnord dokonał dalszej obniżki zadłużenia. Nominalne zadłużenie netto z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosło na koniec marca 416,4 mln zł, co oznacza spadek o 11,8 mln zł, w porównaniu do 428,2 mln zł na koniec 2014 roku. Średnioterminowa strategia spółki zakłada obniżenie zadłużenia netto o 50 mln zł w 2015 r.

fot. osiedle Dwa Tarasy / Polnord

 

 

Translate »