Polska to najlepsze miejsce do inwestowania wg Bloomberga

W rankingu Bloomberga Polska została uznana za najlepsze, w Europie Centralnej i Wschodniej, miejsce do inwestycji. Doceniono rosnący rynek konsumencki oraz rozwój infrastruktury. W zestawieniu gospodarek świata, nasz kraj uplasował się na dobrym 26 miejscu na 214 ogółem. Ranking Bloomberga do oceny gospodarek bierze pod uwagę: stopień integracji gospodarczej, koszty założenia firmy, koszty pracy i towarów, koszty transportu; ważne są też kwestie prawa własności, zjawisk korupcyjnych oraz bazy konsumenckiej. Polska została doceniona za uniknięcie kryzysu w 2008 roku, za najwyższy wzrost gospodarczy w pogrążonej wówczas w recesji Europie, a także za utrzymanie stabilności złotego wobec euro. Ponadto dla inwestorów zachęcająca jest wydajność pracy, wzrastająca najmocniej spośród 34 krajów OECD, oraz przeciętnie niski poziom wynagrodzeń – w porównaniu z innymi krajami.