Prezydent podpisał ustawę o ogrodach działkowych

Od 19 stycznia 2014 roku zacznie obowiązywać nowe prawo dotyczące ogrodów działkowych; prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Poprzednia ustawa została zakwestionowana przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy ustawy, nadmierne przywileje i monopol Polskiego Związku Działkowców, a także obowiązek przynależenia do niego. Nowa ustawa zakłada między innymi, że PZD będzie przekształcony w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Działkowcy będą mogli decydować, czy chcą pozostać w PZD czy założą nowe stowarzyszenia; niezależnie od decyzji zachowają prawo do działek. Związek natomiast zachowa prawa do gruntów, jako użytkowanie wieczyste i użytkowanie, a także prawo do infrastruktury oraz środków finansowych znajdujących się na jego koncie. Ogrody działkowe będą mogły być zlikwidowane wyłącznie na cele publiczne, po wypłaceniu odpowiednich odszkodowań. Na terenie działek nie będzie można mieszkać ani prowadzić działalności gospodarczej. Działki będą podlegać prawu dziedziczenia przez współmałżonka, a także w określonej sytuacji przez innych bliskich. Zarówno stowarzyszenia ogrodowe, jak i działkowcy będą zwolnieni z podatku od gruntu.

Translate »