Rachunki powiernicze – deweloper też na nich korzysta

Za nami czwarta rocznica wejścia w życie ustawy deweloperskiej. Przy okazji kolejnych rocznic, wypadających 29 kwietnia, przedsiębiorcy budowlani, banki i ich klienci powracają do rozmów na temat mieszkaniowych rachunków powierniczych i ich wpływu na rynek.

Przy okazji toczącej się dyskusji, która często ogniskuje się wokół stwierdzenia o uciążliwości i kosztach instrumentów przewidzianych ustawą dla deweloperów, warto przypomnieć, że rachunek powierniczy przynosi korzyści nie tylko nabywcom mieszkań. Jest on również sposobem na zwiększenie wiarygodności dewelopera i ułatwienie realizacji procesów operacyjnych oraz rozliczeniowych po jego stronie.

Od czterech lat, jednym z obowiązków deweloperów wobec nabywców jest założenie mieszkaniowego rachunku powierniczego. Służy on do gromadzenia środków, które deweloper uzyskuje od nabywców mieszkań lub domów przez niego budowanych. Pieniądze z rachunku mogą być przeznaczone tylko na budowę i wykończenie lokali mieszkalnych.

Rachunek powierniczy może mieć formę otwartą lub zamkniętą. Pierwsza z nich, preferowana przez deweloperów, polega na uwalnianiu kolejnych części środków powierzonych przez nabywców w transzach (etapy), wraz z postępem prac dewelopera. Z kolei zamknięty rachunek pozwala na wypłacenie całości środków jednorazowo, gdy prawo własności nieruchomości zostaje przeniesione z dewelopera na nabywcę.

Korzyści nie tylko dla klientów

Podczas dyskusji o rachunkach, na pierwszy plan wysuwają się zwykle korzyści z punktu widzenia nabywców mieszkań – w założeniu rachunek powierniczy ma na celu ochronę funduszy osób, które kupują mieszkania znajdujące się w stanie budowy. To jednak nie wszystko – rachunki powiernicze oferują poważne korzyści również przedsiębiorcom budowlanym.

Kilkanaście miesięcy temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów proponował likwidację otwartych rachunków powierniczych. Jednak takie rozwiązanie nie spotkało się z aprobatą branży deweloperskiej, która walczyła nie tylko o koszty dla swoich klientów (rachunki zamknięte są o wiele droższe niż otwarte), lecz również o swoje cele. Korzystanie z rachunków zapewnia bowiem większą wiarygodność dewelopera na rynku, wspiera bezpieczeństwo wpłacanych przez nabywców środków, a możliwość łączenie rachunku z kredytem na finansowanie budownictwa gwarantuje płynność finansową przedsięwzięcia deweloperskiego.

Deweloperze, wybieraj starannie

Deweloper wybierający bank do obsługi mieszkaniowych rachunków powierniczych powinien przejrzeć ofertę poszczególnych instytucji finansowych, a następnie wybrać tę, która prezentuje najwięcej zalet. Choć każdy bank posiadający w swojej ofercie mieszkaniowe rachunku powiernicze zapewni przedsiębiorcy gromadzenie środków pozyskanych od klientów czy dostępność dodatkowego finansowania w postaci kredytu, nie każdy jest w stanie zaoferować wygodę, szybkość obsługi i doświadczenie. Podstawą pozytywnej współpracy na linii deweloper-bank, powinien być indywidualny mechanizm rozliczania, minimalizujący przepływ dokumentów. W ramach tego typu mechanizmu deweloper może liczyć na automatyzację identyfikacji przychodzących płatności, automatyczną wypłatę pieniędzy pomiędzy etapami budowy bez konieczności dodatkowych wniosków czy sprawny system raportowania wspierający kontrolę spływu środków od nabywców lokali. Istotną kwestią jest również doświadczenie banku, poparte współpracą z innymi przedsiębiorcami, funkcjonującymi w branży deweloperskiej.

autor: Marta Postek

Wydział Bankowości Transakcyjnej w Banku Millennium

Translate »