Ranking najgorszych gospodarek świata według CNN

Serwis CNN stworzył ranking najgorszych gospodarek świata 2013 roku, biorąc pod uwagę najważniejsze wskaźniki gospodarcze. I tak:

– krajem o największym spadku PKB okazała się Republika Środkowej Afryki; w wyniku wewnętrznych konfliktów zbrojnych na tle religijnym, poziom PKB w 2013 roku obniżył się tam o 14,5%;

najwyższe bezrobocie odnotowano w Macedonii, noszącej oficjalnie nazwę Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia poziom bezrobocia w 2013 roku na 30,02%; według władz Macedonii dane te nie oddają prawdziwej sytuacji, bo nie ujawniają liczby pracujących na czarno; gdyby ich zarejestrować stopa bezrobocia wyniosłaby około 10%;

– krajem o najwyższym długu publicznym jest Japonia, chociaż pozostaje czwartą największą gospodarką świata (po USA, Chinach i Indii); na koniec 2013 roku ma on osiągnąć 244% PKB; za przyczynę uznaje się bardzo niskie stopy procentowe od wielu lat, zachęcające do zadłużania się w bankach;

najmniejszy poziom PKB na głowę mieszkańca jest w Malawi i wynosi 215,22 dolara; według Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka tego rolniczego kraju podnosi się powoli i w 2014 roku urośnie o około 5%;

największa inflacja występuje w Iranie i w 2013 roku wyniesie 42,3%; przyczyną są międzynarodowe sankcje gospodarcze na import irańskiej ropy.

 

Translate »