Raport: Gdzie zamieszkać w Polsce? Miasta z najlepszymi warunkami mieszkaniowymi

W publikacji Indeksu Zdrowych Miast, wśród ośmiu badanych obszarów, dostępna jest analiza kategorii Mieszkalnictwo, która opisuje najzdrowsze polskie miasta pod względem dostępności i stanu mieszkań.

Aspekty te są bowiem nierozerwalnie związane z jakością życia i zdrowiem mieszkańców miast. Na czele zestawienia znalazły się: Sopot, Gliwice i Wrocław. Indeks Zdrowych Miast 2023 to druga edycja projektu zainicjowanego przez Grupę LUX MED we współpracy z Fundacją GAP oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Projekt ten koncentruje się na analizie warunków życia w 66 polskich miastach na prawach powiatu.

Dostęp do odpowiednich warunków mieszkaniowych jest kluczowym elementem dobrostanu ludności, wpływającym na poczucie bezpieczeństwa, stabilność życia, zdrowie psychiczne oraz decyzje dotyczące posiadania dzieci. Niewystarczające zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych może prowadzić do poważnych konsekwencji społecznych, takich jak „gniazdownictwo”, przeludnienie, czy w skrajnych przypadkach, bezdomność.

10 miast z najlepszymi warunkami mieszkalnymi w Polsce 

Najwyżej uplasowane w zestawieniu miasta stają się wzorem do naśladowania dla innych samorządów. Względem ubiegłego roku w kategorii Mieszkalnictwo z miejsca 7 na 6 awansowały Katowice, z miejsca 9 na 7 Siemianowice Śląskie, a z miejsca 8 na 5 Poznań. Tegoroczne miasto liderskie – Sopot oferuje 605,2 sztuk zasobów mieszkaniowych na 1000 mieszkańców, a zamykające pierwszą 10-tkę Świnoujście 580,7.  

  1. Sopot  
  1. Gliwice 
  1. Wrocław 
  1. Chorzów 
  1. Poznań 
  1. Katowice 
  1. Siemianowice Śląskie 
  1. Konin 
  1. Zabrze 
  1. Świnoujście

– Ostatni boom na rynku mieszkaniowym przyniósł najwięcej przetasowań w rankingu w kategorii Mieszkalnictwo. W zestawieniu awansowały miasta, w których deweloperzy wybudowali najwięcej nowych lokali. Dlatego Warszawa spadła o 11 pozycji na 16. miejsce, Poznań wskoczył do pierwszej piątki, a Sopot pokonał Wrocław i Gliwice, stając się liderem zestawienia – powiedział dr hab. Adam Czerniak, profesor SGH.

Droga do dobrego mieszkalnictwa 

Aby zasób mieszkaniowy w pełni zaspokajał potrzeby ludności, musi charakteryzować się odpowiednim stanem fizycznym – standardem budynku, dostępem do wody bieżącej, systemem odprowadzania nieczystości oraz brakiem zagrzybienia.  

Istotnym problemem wpływającym na dostępność mieszkań jest koszt użytkowania nieruchomości. Wysokie koszty mogą stanowić barierę dla wielu rodzin, dlatego ważnym aspektem polityki miejskiej jest dotowanie mieszkalnictwa dla osób o najniższych dochodach. Skalę wywiązywania się miast z tego zadania Indeks mierzy poprzez analizę udziału wydatków na gospodarkę mieszkaniową w budżecie miasta oraz liczbę osób oczekujących na mieszkanie socjalne na 1000 mieszkańców. 

W ocenie kategorii Mieszkalnictwo wykorzystane zostały także wskaźniki obejmujące: zasoby mieszkaniowe, zasoby mieszkaniowe w TBS, lokale komunalne w zasobach gminy, wydatki na gospodarkę mieszkaniową (bieżące i majątkowe), pustostany w gminnym zasobie lokalowym, remonty mieszkań w zasobie komunalnym, liczba osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe, liczba osób oczekujących na umowę najmu socjalnego, budynki mieszkalne niepodłączone do kanalizacji, lokale bez dostępu do łazienki. Wśród miast, które przeznaczają największy procent z wydatków bieżących ogółem na wydatki na gospodarkę mieszkaniową znalazły się Gliwice (17%), Bytom (13%), Wałbrzych (12%), Konin (11%), Sopot (10%) oraz Ruda Śląska (10%).  

fot. materiały prasowe

Translate »