Raport: Polski rynek budownictwa kolejowego w 2014

W 2014 roku wartość rynku budownictwa kolejowego wzrośnie o ok. jedną trzecią i wyniesie 5,1 mld zł. W nowej perspektywie unijnej sektor kolejowy do wykorzystania będzie miał ponad 10 mld euro, a w puli planowanych inwestycji większego znaczenia nabiorą budowy nowych linii kolejowych, wyceniane na 15 mld zł. Jednakże nie wszystkie z nowych połączeń kolejowych ostatecznie trafią do fazy realizacji.

Jak wynika z raportu „Budownictwo kolejowe w Polsce 2014 – Prognozy na lata 2014-2019” przygotowanego przez firmę badawczą PMR, po niespełnionych zapowiedziach kolejowego przyspieszenia inwestycyjnego w latach minionych, w 2014 roku dynamika rynku budownictwa kolejowego wyraźnie przyspieszy, w efekcie czego wartość produkcji budowlanej z tytułu budowy dróg szynowych po raz pierwszy przekroczy wartość 5 mld zł. Wysokie przeroby rynek utrzyma także w 2015 roku na co wpłynie intensywne domykanie inwestycji współfinansowanych minionej perspektywy unijnej.

W związku z rozpoczętym budżetem unijnym na lata 2014-2020 polskie kolejnictwo może liczyć na dofinansowanie przekraczające 10 mld euro. Duża część z tej puli trafi na stosunkowo mało-inwazyjne projekty rewitalizacyjne, jednak rządowa lista inwestycji wskazuje także na bardziej zaawansowane, finansowo i czasowo, projekty polegające na budowie nowych odcinków i łącznic kolejowych.

Największe szanse na realizację mają najkrótsze z nowych planowanych odcinków. Do 2020 roku Łódź ma realne szanse na wzbogacenie swojej podziemnej sieci połączeń o dodatkowe blisko 6 km. Rozbudowa stanowi kolejny element przyszłych Kolei Dużych Prędkości, a przy okazji stanowi element spinający łódzki węzeł kolejowy. Na początku lutego 2014 roku PLK ogłosiły przetarg na uzupełnienie studium wykonalności, które obejmuje także opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Projektem o dużych szansach powodzenia jest także połączenie kolejowe pomiędzy Katowicami a portem lotniczym w Pyrzowicach. Przedsięwzięcie jest w trakcie projektowania, które z racji dofinansowania unijnego powinno zakończyć się najpóźniej z końcem 2015 roku.

Dokumentacja powstaje już także dla budowy łącznicy kolejowej w Krakowie, która ma zostać zaprojektowana przez firmy BBF i Safege. Firmy za niespełna 10 mln zł zobowiązały się do przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz sporządzenie materiałów przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawców robót budowlanych. Zakładany okres realizacji całej inwestycji planuje się na lata 2016-2020 a koszt budowy to ok. 1,7 mld zł.

wykres pmr1

Najnowszym projektem, który trafił na listę rządowego Dokumentu Implementacyjnego jest budowa nowej linii pomiędzy Łowiczem a Jaktorowem, która ma stanowić usprawnienie jednej z najbardziej eksploatowanych relacji z Warszawy w kierunku zachodniej części kraju. Projekt ma pochłonąć ok. 1,7 mld zł, jednakże póki co znajduje się w fazie koncepcyjnej i terminowe zrealizowanie go może przysporzyć trudności.

Kolejnym projektem, który pomimo kilkunastoletniej fazy planowania wciąż nie ruszył naprzód jest plan zbudowania szybszego połączenia kolejowego z Zakopanem. Trwa obecnie aktualizacja studium wykonalności dla tego ocenianego na 6 mld zł projektu. Co ważne, w odróżnieniu od połączenia Jaktorów-Łowicz sensowności tej inwestycji się nie neguje, a środowiska kolejowe chciałyby by projekt ten kontynuowano.

Większego poparcia ekonomicznego nie ma natomiast kolejny projekt na Mazowszu, tj. budowa ponad 70 km odcinka pomiędzy Modlinem a Płockiem. Inwestycja miałaby stanowić połączenie nowo otwartego portu lotniczego z zaledwie 100 tysięcznym miastem, co z ekonomicznego punktu widzenia przy założonym koszcie ok. 1,8 mld zł stanowi słaby argument.

 

Translate »