Raport PRRF: Rynek handlowy w Polsce w I półroczu 2016

Polish Retail Research Forum (PRRF) opublikowało dane podsumowujące rynek centrów handlowych w Polsce na koniec I połowy 2016 roku. Dane rynkowe zostały przygotowane wspólnie przez zespół analityków i obejmują swoim zakresem zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej, w tym nowe obiekty oddane do użytku, podaż znajdującą się w budowie oraz poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową (m kw./1 000 mieszkańców).

PRRF publikuje również dane o powierzchni niewynajętej dla głównych rynków handlowych w Polsce. Od czerwca 2016 pula monitorowanych rynków została powiększona o miasta 150 – 200 tys. mieszkańców (Rzeszów, Olsztyn, Bielsko-Biała) i obecnie obejmuje osiemnaście rynków handlowych.

Miło nam również zaanonsować, że od czerwca 2016 Polish Retail Research Forum zostało powiększone o dwie dodatkowe agencje doradcze: Knight Frank i Savills, co pozwala nam poszerzyć zakres prowadzonych prac analitycznych.

 • Na koniec czerwca 2016 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni centrów handlowych (włącznie z parkami handlowymi i centrami wyprzedażowymi) w Polsce wyniosły 10,9 mln m2 GLA w ramach 467 obiektów handlowych.
 • Największymi rynkami handlowymi pozostają niezmiennie aglomeracja warszawska (niemal 1,5 mln m2 GLA) oraz konurbacja katowicka (ponad 1,1 mln m2 GLA). Wśród ośmiu głównych aglomeracji najmniejszym zasobem nowoczesnej powierzchni handlowej charakteryzuje się aglomeracja szczecińska (273 tys. m2 GLA).
 • Wśród ośmiu największych rynków handlowych w Polsce największym poziomem nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową niezmiennie charakteryzują się aglomeracja wrocławska (817 m2/1 000 mieszkańców) oraz poznańska (764 m2/1 000 mieszkańców). Najniższy poziom wskaźnika notowany jest natomiast w aglomeracji szczecińskiej (489 m2/1 000 mieszkańców).
 • W pierwszej połowie 2016 r. zasoby nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce wzrosły zaledwie o 83 tys. m2 powierzchni najmu.
 • Otwarte zostały trzy centra handlowe o łącznej powierzchni najmu 39 tys. m2 – Galeria Glogovia (21,5 tys. m2) w Głogowie, centrum Karuzela we Wrześni (12 tys. m2) i Galeria Awangarda w Bartoszycach (6 tys. m2). Wszystkie te obiekty zlokalizowane są w miejscowościach o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys.
 • Kontynuowany jest trend przebudowy i rozbudowy starszych obiektów handlowych. Gruntownie zostało przebudowane stare centrum handlowe ETC Gdańsk, działające w nowej odsłonie pod szyldem Galeria Zaspa (9 tys. m2). Powiększone zostały także Atrium Promenada w Warszawie oraz Auchan w Gdańsku.
 • Warto odnotować pierwsze zamknięcie centrum handlowego – Centrum Sosnowiec w Sosnowcu (17 tys. m2).
 • Na koniec I poł. 2016 roku w budowie pozostawało ok. 620 tys. m2 nowoczesnej powierzchni centrów handlowych, z czego oddanie ok. 48% planowane jest do końca br. Największa ilość podaży w budowie zlokalizowana była w ramach ośmiu największych aglomeracji (82%). Rozbudowy obiektów istniejących stanowią 13% powierzchni w budowie. Największe projekty będące w budowie to centrum handlowe Posnania (99 tys. m2 GLA), Wroclavia (64 tys. m2 GLA), Galeria Północna (64 tys. m2 GLA) oraz Forum Gdańsk (62 tys. m2 GLA).
 • Współczynnik pustostanów dla największych 15 rynków handlowych w Polsce na koniec I poł. 2016 r. nieznacznie wzrósł do poziomu 3,3% z odnotowanego na koniec 2015 roku wyniku 3,1%. Najbardziej istotne wzrosty wskaźnika powierzchni niewynajętej nastąpiły w miastach, w których poziom konkurencji na rynku handlowym znacznie się ostatnio nasilił bądź sytuacja taka będzie wkrótce miała miejsce (np. Poznań, Bydgoszcz).
 • Wśród ośmiu największych aglomeracji najwyższy poziom wskaźnika pustostanów odnotowano w Poznaniu (5,2%) oraz Łodzi (4%). Najniższym poziomem współczynnika charakteryzowały się aglomeracja warszawska (1,6%) oraz szczecińska (2%).
 • Wśród siedmiu rynków handlowych obejmujących miasta o populacji 199 tys.-399 tys. mieszkańców najwięcej powierzchni niewynajętej znalazło się w Radomiu (9,3%) i Bydgoszczy (7,6%), natomiast najmniej w Lublinie (2,1%). W stosunku do ostatniego pomiaru, wyraźną poprawę odnotowano w Toruniu, gdzie wskaźnik pustostanów na koniec I poł. 2016 spadł do 3,1% (o 2,1 p.p.).
 • W dołączonych do grupy badawczej miastach 150 – 200 tys. mieszkańców sytuacja wygląda na stabilną, a wskaźniki powierzchni niewynajętej wahają się od 1,5% do 2,6%.

fot. archiwum

 

Translate »