Rekordowa aktywność inwestorów na europejskich rynkach nieruchomości w 2015 roku

  • Wartość transakcji inwestycyjnych w 2015 r. wyniosła 246 mld euro i była wyższa od poprzedniego rekordu z 2007 r.
  • Największy wzrost odnotowano w Niemczech, krajach peryferyjnych i pozostałych państwach kontynentu.
  • Za wzrost obrotów odpowiada kapitał zagraniczny wobec rosnącego zainteresowania inwestorów rynkami innymi niż brytyjski.
  • W 2016 r. wolumen transakcji wzrośnie o 5-10% ze względu na duże zainteresowanie kapitału nieruchomościami komercyjnymi i utrzymujące się niskie stopy procentowe.

Z najnowszego raportu opublikowanego przez firmę Cushman & Wakefield wynika, że w 2015 roku wartość transakcji inwestycyjnych na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych pobiła rekord wszech czasów.

W IV kw. 2015 r. wolumen obrotów w Europie wzrósł w porównaniu z III kw. 2015 r. o 24% do 70 mld euro, dzięki czemu wartość transakcji inwestycyjnych w całym ubiegłym roku wyniosła 246 mld euro, czyli więcej niż w rekordowym 2007 r., w którym zainwestowano łącznie 230 mld euro.

Magali Marton, współautorka raportu i dyrektor działu badań firmy Cushman & Wakefield, powiedziała: „Obserwujemy dalszy wzrost aktywności inwestycyjnej na wszystkich rynkach nieruchomości. Wielka Brytania nadal przyciąga największą uwagę inwestorów, ale najszybszy wzrost wolumenu obrotów odnotowuje się w innych krajach z uwagi na dążenie inwestorów do dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych. Na przykład w Niemczech wartość transakcji w ubiegłym roku wzrosła w porównaniu z 2014 r. o 41% do 53 mld euro. Dużymi wzrostami w ujęciu rocznym mogą pochwalić się także rynki peryferyjne takie jak Włochy (+ 67% do 8 mld euro) i Hiszpania (+ 36% do 11 mld euro). W Europie Środkowo-Wschodniej wzrost wolumenu obrotów w 2015 r. był stosunkowo niski. Jednak w całym regionie, a w szczególności w Polsce, odnotowano wyjątkowo duży wzrost aktywności inwestorów w ostatnim kwartale roku w wyniku większej podaży produktów inwestycyjnych”.

Soren Rodian Olsen, partner i dyrektor sekcji ds. inwestycji biurowych i magazynowych w warszawskim biurze Cushman & Wakefield, powiedział: „Rekordowy wolumen transakcji inwestycyjnych w Europie przełożył się w 2015 r. na 25% wzrost obrotów na polskim rynku, na którym zainwestowano łącznie ok. 4 mld euro. Pozytywne nastroje wśród inwestorów zagranicznych i polskich pozwalają przypuszczać, że w bieżącym roku wartość inwestycji ponownie wzrośnie, przy czym największy udział może mieć kilka transakcji portfelowych zawieranych we wszystkich segmentach rynku”.

Za wzrost aktywności inwestycyjnej w Europie w ubiegłym roku odpowiadają inwestorzy ze wszystkich rynków, aczkolwiek największy w nim udział miał ponownie kapitał zagraniczny. Wartość transakcji zagranicznych zawieranych przez inwestorów europejskich wzrosła w ciągu roku o 42% do 45 mld euro, natomiast na inwestorów spoza Europy przypadło 76 mld euro, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 32%.

Nigel Almond, dyrektor działu badań w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Wolumen transakcji realizowanych przez inwestorów spoza Europy nadal rośnie na wszystkich rynkach, ale maleje znaczenie Wielkiej Brytanii, w tym Londynu. Udział Wielkiej Brytanii w obrotach generowanych przez inwestorów pozaeuropejskich zmniejszył się z 53% w 2013 r. do 44% w 2015 r., przy czym największym beneficjentem tego trendu były Niemcy, których udział wzrósł z 15% do 20%. Wielu inwestorów spoza Europy, którzy są już obecni w Wielkiej Brytanii, obecnie coraz energiczniej wkracza na inne rynki Starego Kontynentu. Rynki peryferyjne takie jak Irlandia, Hiszpania i Włochy pozyskały kolejne 10% kapitału”.

Najbardziej aktywnymi graczami są nadal pozagiełdowe fundusze inwestycyjne, które zainteresowane ulokowaniem zgromadzonego kapitału odpowiadały za prawie połowę transakcji zakupu. W wyniku dużej aktywności w czwartym kwartale wartość transakcji inwestycyjnych funduszy na rynku europejskim wzrosła w 2015 r. do 12 mld euro. W skali całego roku giełdowe spółki i instytucje, a w szczególności towarzystwa ubezpieczeniowe, więcej kupowały niż sprzedawały pomimo nieznacznie większej aktywności na rynku sprzedaży w czwartym kwartale. Natomiast największymi sprzedającymi netto były firmy prywatne i inni inwestorzy.

Magali Marton powiedziała: „Prognozy napawają optymizmem. Nieruchomości komercyjne będą nadal atrakcyjnym celem dla inwestorów, którzy dysponują ogromnym kapitałem. Czynnikiem zwiększającym atrakcyjność tego rodzaju inwestycji będą także niskie stopy procentowe oraz polityka luzowania ilościowego na kontynencie europejskim. Z tego względu wolumen transakcji inwestycyjnych w 2016 r. może wzrosnąć o kolejne 5-10% i przekroczyć poziom 260 mld euro”.

fot. archiwum

 

 

Translate »