Rekordowy wynik Arcona Property Fund

Fundusz Arcona Property zakończył 2017 rok ze wzrostem wyceny portfolio o 3,7% w porównaniu do roku ubiegłego. Szacowana wartość czterech nieruchomości Funduszu w Czechach wzrosła o 5,7%, zaś ośmiu nieruchomości na Słowacji o 2,8%. Wartość polskiego portfela z dwunastoma aktywami pozostała stabilna.

Uwzględniając bardzo dobre wyniki operacyjne, wyniki transakcyjne i aktualizację wycen, wartość aktywów netto za udział Funduszu wzrosła z 11,69 euro do 13,35 euro w okresie dwunastu miesięcy, do 31 grudnia 2017 r., co stanowi wzrost o 16%. Cena rynkowa za udział na Euronext Amsterdam wzrosła z 5,40 euro do 7,40 euro przez dwanaście miesięcy, do 31 grudnia 2017 r., czyli o 37%. Ponadto, tymczasowa zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 0,10 euro na udział została wypłacona w sierpniu 2017 r. W 2017 r. zakupiono cztery aktywa w Polsce i sprzedano dwa małe biurowce w Pradze i Koszycach. Portfel Funduszu powiększył się z 75,02 mln euro do 89,68 mln euro, co skutkuje wzrostem o prawie 20%.

„Był to kolejny mocny rok dla Arcona Property Fund, którego pozytywne wyniki odzwierciedlają rosnący popyt, rosnące czynsze i brak nowej podaży na rynkach nieruchomości w Europie Środkowej. Naszym celem będzie kontynuacja programu akwizycyjnego, mającego na celu podniesienie całkowitej wartości aktywów Funduszu Arcona Property do 500 mln euro dzięki pozyskaniu 20-30 aktywów w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat” – podsumowuje Guy Barker, Dyrektor Zarządzający Arcona Capital.

fot. archiwum