Rosną ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Brytyjski urząd statystyczny ONS podał, że ceny nieruchomości w całym kraju wzrosły w październiku 2013 r. średnio o 5,5% licząc w skali roku. W Londynie ceny urosły aż o 12%, natomiast poza stolicą o 3,1%. W rozbiciu na poszczególne rejony wzrosty wyglądają następująco: Anglia 5,7%, Irlandia Północna 4,9%, Szkocja 3,3%, Walia 2%. Analitycy rynku podają, że jest to wynikiem korzystnego systemu kredytowania rynku nieruchomości przy niskich stopach procentowych utrzymywanych przez bank centralny Anglii od 2012 roku. Sprzyja to ożywieniu inwestycyjnemu na rynku. Na wzrost cen nieruchomości w Londynie ma też wpływ aktywność obcokrajowców, przede wszystkim z Rosji oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Według oceny firmy Knight Frank, obecnie około 70% nowych nieruchomości powstających w centrum Londynu należy do obcokrajowców. Rząd, obawiając się powstania sztucznej bańki, planuje wprowadzenie podatku od zysków, który będą płacić nierezydenci przy sprzedaży nieruchomości. Obecnie są oni zwolnieni z takiego podatku, podczas gdy obywatele brytyjscy płacą podatek w wysokości 18-28 % sprzedając nieruchomość nie będącą ich głównym domem.

Translate »