Rozwój technologii zmienia oblicze zakupów internetowych

Rozwój technologii, w połączeniu ze zmieniającymi się zwyczajami konsumentów, odmienia sposób, w jaki sklepy internetowe dystrybuują i dostarczają produkty europejskim klientom. Oznacza to, że na całym kontynencie, aby zaspokoić popyt, potrzebna będzie…  

… większa ilość powierzchni magazynowych – podaje w raporcie Savills. Pomimo szeroko zakrojonej dyskusji dotyczącej wpływu transakcji przeprowadzonych online na sprzedaż w sklepach stacjonarnych i logistykę, obecnie tylko 8% transakcji detalicznych w całej Europie odbywa się za pośrednictwem Internetu. Według publikacji Savills „Megatrendy w Logistyce” (Logistic Megatrends), do 2025 roku współczynnik ten ma wzrosnąć do 25%, co pociągnie za sobą przełomowe zmiany.

Kluczowe zmiany, których możemy oczekiwać, to między innymi:

  • Ze względu na rozwój robotyki, która pozwoli na bardziej efektywne magazynowanie i sprawne pobieranie towaru z większych wysokości, magazyny będą wyższe. Pracownicy magazynów mogą zostać wyposażeni w egzoszkielety, które wspomogą ich w pakowaniu i załadunku towarów.
  • Świadomość ceny – globalni konsumenci będą kupować więcej produktów w sklepach zagranicznych, o ile koszty dostawy nie będą zbyt drogie. Wartość transgranicznego handlu internetowego może wzrastać nawet o 25% rocznie. Będzie to miało znaczący wpływ na lokalizację centrów dystrybucji producentów i firm handlowych – można spodziewać się więcej magazynów położonych przy granicach, jak również więcej etapów w łańcuchu dostaw, które usprawnią proces związany z odprawą celną produktów.
  • Rozwój technologii akumulatorów i baterii oraz autonomicznych pojazdów elektrycznych doprowadzi do rozpowszechnienia się dostaw w porze nocnej, ponieważ nie będą już naruszane normy dotyczące hałasu – konsumenci otrzymają swoje zamówienia we wczesnych godzinach porannych.
  • Udoskonalone systemy zarządzania zaopatrzeniem w sklepach stacjonarnych spowodują, że towary będą mogły być dostarczane do klientów bezpośrednio ze sklepów, które zlokalizowane są bliżej, aniżeli z magazynów. Obniży to zarówno koszty jak i czas dostawy – pytanie czy detaliści mają szansę pokonać Amazon Prime, czyli dostawę w czasie krótszym niż godzina.

Savills prześledził średnią kwotę kapitału zebraną na rozpoczęcie działalności przez firmy zajmujące się handlem elektronicznym w latach 2014-2016, w celu zidentyfikowania najbardziej perspektywicznych rynków. Niemieckie firmy odnotowały największy zastrzyk finansowania w wysokości 684,3 miliona dolarów, a Wielka Brytania – 428 milionów funtów.

Kevin Mofid z Savills: „Technologia spowoduje dalsze zmiany na rynku logistycznym, ale różnice w modelach handlu detalicznego, łańcuchach dostaw, podejściu do nowych technologii i udziału e-handlu w poszczególnych krajach oznaczają, że nie ma jednego rozwiązania, które można zastosować w magazynach i centrach dystrybucji w całej Europie.

Kraje takie jak Francja i Niemcy, gdzie handel elektroniczny ma znacznie wzrosnąć, mają największy potencjał zmian. Jednak kraje Europy Wschodniej, gdzie koszty pracy są niższe, a zasoby gruntów większe, mogą być również ich beneficjentem.”

fot. archiwum

Translate »