RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Tak jak poprzednio, główna stopa referencyjna wynosi 2,5% w skali roku, depozytowa 1,0%, lombardowa 4,0%, a redyskonta weksli 2,75%. Jest to zgodne z wcześniejszymi oświadczeniami prezesa NBP, Marka Belki oraz prognozami analityków. Rynek finansowy oczekuje teraz od RPP kolejnej długoterminowej deklaracji nt. stóp, ponieważ już za trzy miesiące, w czerwcu mija półroczny okres ich zamrożenia. Według analityków kondycja polskiej gospodarki pozwala założyć, że przez kolejnych 6 – 9 miesięcy nie nastąpią zmiany.

Translate »