Rynek komercyjny w Polsce w II kw. 2014 r.

Rynek biurowy
W przeciwieństwie do tendencji obserwowanych w Warszawie, po II kwartale 2014 roku sytuacja na największych regionalnych rynkach biurowych przedstawia się optymistycznie. Podaż powierzchni biurowej w sześciu największych ośrodkach (Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi) nie przestaje rosnąć, popyt utrzymuje się na stabilnym poziomie, a współczynnik pustostanów zmniejszył się w minionym kwartale na wszystkich badanych rynkach.

W głównych miastach regionalnych w II kwartale 2014 roku deweloperzy oddali do użytku osiem projektów o łącznej powierzchni biurowej 47 900 m2.

Popyt na powierzchnię biurową na największych rynkach regionalnych w Polsce utrzymywał się na stabilnym poziomie. W II kwartale 2014 roku w miastach regionalnych wynajęto łącznie około 81 500 m2, to wynik zbliżony do kwartalnej średniej z trzech ostatnich lat (80 500 m2).

Znaczący popyt wpłynął na obniżenie współczynnika pustostanów, który spadł na wszystkich badanych rynkach regionalnych. Jednakże, w związku z wysokim poziomem podaży w budowie, na większości rynków spodziewany jest wzrost współczynnika pustostanów w momencie oddania tych projektów do użytku.”

Rynek handlowy

Podobnie jak w poprzednim kwartale w sektorze handlowym odnotowano ograniczoną aktywność deweloperską na największych rynkach, natomiast powiększyły się zasoby handlowe małych ośrodków. W II kw. 2014 roku zrealizowano w Polsce dwa centra handlowe oraz cztery parki handlowe o łącznej powierzchni około 85 000 m2. Wszystkie nowe projekty zlokalizowane są w miastach o populacji nie przekraczającej 100 000 osób. Dodatkowo, w II kw. 2014 roku rozpoczęto realizację projektów o łącznej powierzchni około 160 000 m2, z czego największe to Zielone Arkady w Bydgoszczy (48 000 m2) oraz Galeria Galena w Jaworznie (32 500 m2).

Zainteresowanie rynkiem handlowym ze strony najemców stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Marki, które podpisały umowy w nowych lokalizacjach to m.in. Michael Kors (pierwszy butik na Pomorzu), New Balance (pierwszy sklep we Wrocławiu), Instytut Kosmetyczny dr Irena Eris oraz C&A (Gliwice), Media Markt (Elbląg).”

Rynek inwestycyjny

Rynek inwestycyjny w Polsce nie traci tempa. W pierwszym półroczu 2014 całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości komercyjnych osiągnął wartość 1,4 mld EUR, czyli o ok. 30% większą niż w porównywalnym okresie 2013 roku.

W II kw. 2014 w Polsce zawarto transakcje inwestycyjne o łącznej wartości 496,5 mln EUR. Pod względem wartości w tym okresie dominowały transakcje na rynku nieruchomości magazynowych, które stanowiły ok. 44% wartości wszystkich umów. Na drugim miejscu znalazły się zakupy obiektów biurowych z udziałem na poziomie 41%. Inwestorzy byli aktywni zarówno na rynku stołecznym, jak i w miastach regionalnych.

Elżbieta Czerpak Knight Frank Elżbieta Czerpak

Knight Frank

Translate »